CRU Bourgeois 2013

De officiële selectie 2013 verenigt 251 Cru’s Bourgeois du Médoc van 7 AOC Médoc domeinen: Médoc, Haut Médoc, Listrac-Médoc, Moulis, Margaux, Pauillac en Saint-Estèphe. Een prachtige verscheidenheid aan prestigieuze AOC’s waarbij de wijnbouwers een uitgebreide rijkdom van smaakvariaties aanbieden. Het zijn nog meestal familiale bedrijven met wijnbouwers die nog steeds achter de ‘terroir’ filosofie staan, een gemeenschappelijke geschiedenis hebben en de krachten bundelen om in de toekomst beter het hoofd te bieden aan externe  bedreigingen.

In het wijnjaar 2013 hebben de Cru’s Bourgeois du Médoc 20 miljoen flessen geproduceerd, die meer dan een kwart van de productie van de Médoc vertegenwoordigen. De officiële selecties van vorige jaren, boden tussen de 25 en 32 miljoen flessen aan met 32 miljoen in de topjaren 2009 en 2010. Ondanks de iets lagere productie vertoont het globale volume de duidelijke wil om te voldoen aan de steeds hogere eisen op het vlak van wijnkwaliteit. Het is aldus de heer François Nony, directeur van de Cru Bourgeois, de betrachting om door een constante kwaliteit te voldoen aan de vraag van de verbruikers, inzonderheid de horecasector.

Bij het selecteren van het neusje van de zalm van hun productie, beloven de wijnbouwers van de Cru Bourgeois du Médoc aan de wijnliefhebbers in de hele wereld dat zij kunnen genieten van een zorgvuldige teelt, het werk van gepassioneerde wijnmeesters en een van jaar tot jaar constant kwaliteitsniveau. De sticker “CRU” op alle flessen Cru Bourgeois du Médoc is een visueel en beveiligd herkenningssysteem dat garanties biedt qua authenticiteit en kwaliteit. Elke fles heeft een unieke en willekeurige code waardoor men de inachtneming van de geproduceerde volumes kan garanderen, terwijl ook de oorsprong is gewaarborgd en men de wijn tegen nabootsing beschermt.

Een gehomologeerde kwaliteitsaanpak:

In 2010 hebben de Cru’s Bourgeois du Médoc hun meerdere eeuwenoude traditionele vermelding weten te redden door hem  te omkaderen met een rigoureuze kwaliteitsaanpak. Door deze totaal onbekende aanpak in de wijnbouwwereld, is men erin geslaagd om eind 2009 de steun van de Franse regering in de wacht te slepen die deze aanpak gehomologeerd heeft. En aldus moet ieder jaar opnieuw, in september, de officiële selectie van het nieuwe wijnjaar onthuld en ter kennis van het publiek gebracht worden.

De kwaliteitsaanpak wordt gecontroleerd door een onafhankelijk organisme op basis van een voorwaardenplan. Dit organisme zorgt voor een constante nieuwe blik op de kwaliteit van de Cru Bourgeois en garandeert de onpartijdigheid bij alle etappen. Deze aanpak staat open voor alle cru’s van de Médoc, die één van de volgende 8 AOC médoc wijnen mogen produceren: Médoc, Haut Médoc, Listrac-Médoc, Moulis, Margaux, Saint-Julien, Pauillac en Saint-Estèphe. Bij alle bedrijven die zich kandidaat stellen wordt altijd eerst nagegaan of zij aan alle voorwaarden voldoen.

Vervolgens wordt dit eisenpakket steekproefsgewijs gecontroleerd. Als het bedrijf zijn erkenning in de bus heeft, mag het zijn wijn presenteren tijdens de blindproefsessies die georganiseerd worden tussen maart en juli. Een panel wordt ieder jaar blind samengesteld aan de hand van monsters overhandigd door de deelnemende bedrijven en doet dienst als referentielijst van het betreffende wijnjaar. Iedere wijn wordt vervolgens geproefd en blind beoordeeld door een jury van deskundigen, professionele en door de sector erkende wijnproevers in een aantal van 6 per proefzitting. Het wijnproeven zelf, het onthullen van de verschillende identiteiten en het resultaat van de zintuiglijke verificatie, worden georganiseerd onder de leiding van een onafhankelijk organisme. Het proeven geschiedt individueel en zonder onderling overleg.

De toekenning van de traditionele vermelding ‘Cru Bourgeois’ is gebaseerd op een rekenkundig gemiddelde van de verschillende cijfers gegeven door de zes professionele proevers. Het cijfer gegeven aan een deelnemend kasteel, wordt vervolgens vergeleken met dat van de ref erentielijst van het betreffende wijnjaar.