CRU Bourgeois: diepe historische wortels

De Cru’s Bourgeois is een erfenis die stamt uit de Middeleeuwen. War men hier de “Bourgeois” noemde, waren de inwoners van het stadje, de ‘bourg’ in het Frans, van Bordeaux. Dat was toendertijd een stad vol kooplieden en ambachtslui. Onder de Engelse heerschappij, beschikten zij over rechten en voorrechten waaronder vrijstelling van lasten over wijn en de wijngaarden wat betreft de plaatselijke verkoop en de export.

In de XVe eeuw op de stroom van welvaart, voortvloeiende uit hun internationale handelsactiviteiten kopen de bourgeois van Bordeaux de allerbeste grond van de streek op, waaraan men vervolgens en geleidelijk aan de naam “cru des bourgeois” geeft.

Een in 1740 vermeld een oude tekst de prijzen van de cru’s van de Médoc. De Franse revolutie heeft het afschaffen van alle voorrechten gegeven aan de Bourgeois ten gevolge en de Cru’s des Bourgeois hebben geen andere keus dan zich aan te passen aan deze verandering in de maatschappij om een steeds grotere plaats te kunnen innemen op de markt door de eeuwen heen en hun wijngaarden verder te ontwikkelen. Met het verstrijken van de eeuwen gaan zij echter een steeds grotere rol spelen in de ontwikkeling van de Médoc wijngaarden via de export van hun wijnen.

In het begin van de XIXe eeuw telt men ongeveer 300 Cru’s Bourgeois, de prijs van hun wijnen lag toen reeds hoger dan deze van de Ambacht en Landbouwers Cru’s. Na 1855 denken de autoriteiten er over om aan de bestaande en beroemde klassering, nieuwe categorieën toe te voegen. In het in 1858 verschenen werk van M. d’Armailhac vinden we 34 Bourgeois ‘supérieurs’, 64 goede Bourgeois en 150 gewone Bourgeoiswijnen terug. De vloei van de Cru’s wordt bruusk onderbroken door de Eerste Wereldoorlog en de crisis van 1929. In 1932 bekrachtigen de Makelaars van Bordeaux, onder de dubbele leiding van de Kamer van Koophandel van Bordeaux en de Kamer van Landbouw van de Gironde, 444 Cru’s Bourgeois. Deze lijst ingediend bij de Kamer van Koophandel wordt echter nooit onderworpen aan een ministeriële goedkeuring. Toch zal deze lijst 70 jaar land als referentielijst worden gebruikt voor de toepassing van de traditionele vermelding.

Pas op 17 juni 2003, wordt na heel wat gepalaber en vele discussies, de allereerste officiële klassering van de Cru’s Bourgeois du Médoc met erkenning van 247 kastelen te midden van 492 gegadigden, eindelijk gehomologeerd door een ministeriële beschikking. Sommige cru’s beklagen zich over een onbillijke methode, de jury van deskundigen was immers samengesteld uit 18 vakmensen waaronder de voorzitter van de ‘Syndicat des Crus Bourgeois du Médoc’. Als gevolg van de klachten annuleert het Administratieve Hof van Beroep van Bordeaux de beschikking van juni 2003, op basis van het feit dat men niet tegelijkertijd rechter en partij kan zijn.

In 2009 volgt dan de homologatie door de Franse overheid van een selectieve kwaliteitsaanpak van de Cru’s Bourgeois du Médoc. Het jaar nadien slaagt de vakvereniging van de Cru’s Bourgeois du Médoc er eindelijk in om zij nieuwe kwaliteitsaanpak te publiceren en wordt in september de allereerste Officiële Selectie – millésime 2008- gepubliceerd. Sindsdien wordt ieder jaar de Officiële Selectie van de Cru’s Bourgeois du Médoc gepubliceerd. Dankzij hun prijsstelling en hun selectie criteria vormen de Cru’s Bourgeois du Médoc een logisch alternatief voor consumenten die steeds veeleisender worden op het vlak van kwalitatieve wijnen.

Cru Bourgeois biedt sinds kort de consumenten eveneens enkele praktische tools. De Kasteelbeschrijvingen met hun wijn-toeristische kenmerken zijn met enkele simpele klikbewegingen toegankelijk via de site www.cru-bourgeois.com. De consumenten vinden hier een gedetailleerde technische beschrijving, commentaren naar aanleiding van het proeven, de geschiedenis van het landgoed, de juiste ligging en andere interessante gegevens.

De Cru’s Bourgeois du Médoc hebben ook een eigen blog waarop wijnbouwers in het licht worden gezet en men uitstekende recepten terugvindt om te serveren met de Cru’s Bourgeois du Médoc die in uw kelder liggen: ‘bourgeoisetfierdel’etre!