De Belgische wijnmakers in Portugal

Een onthullend eBook van journalist Guido Andries die indertijd jarenlang actief was in het food- en cateringgebeuren van Belgavia/Restobel.

Onvoorziene omstandigheden en een carrièreswitch brachten hem in 2003 naar Portugal, waar hij quasi onvermijdelijk vrij snel in wat hij “de Portugese wijn-vuilnishoop” noemt, verzeilde. Omdat in Portugal niets correct of rechtlijnig loopt, was Guido ervan overtuigd dat een mens dus eerst alles moet leren om het te begrijpen. Dat heeft hij jarenlang met deze wijnen gedaan, een schrikbarend gegeven dat hij meermaals in de pers uitdrukte…

Uiteindelijk heeft hij er een tweedelig boek over geschreven. Deel A: de 9 Belgische wijnboeren in Portugal en deel B, de Portugese wijn-mesthoop ontrafelt.

De Belgen in Portugal konden het eBook gratis bekomen en van de 450 Belgische families hebben er meer dan 300 een boek aangevraagd…. wat dus zeer goed is !

De INTERNET LINK van het E-boek over de Belgische wijnmakers telt 94 pagina’s. Het boek is beschermd door het internationaal COPYRIGHT INDEX CI-535044554 en mag niet worden gecopieerd of electronisch doorgestuurd.

Globaal een boeiend geheel dat de verzuchtingen en betrachtingen van de Belgische wijnmakers in Portugal in het daglicht stelt, en anderzijds een even boeiend en diepgaand verhaal over de problematiek in de Portugese wijnindustrie.

In de inleiding van zijn artikel ‘de occulente wijnen van Portugal’ stelt de auteur: “Portugezen staan bekend als stugge mensen waarmee het moeilijk is om zaken doen. Zij aanvaarden geen adviezen van buitenlanders en laten zich nooit en door niemand de wet spellen. Als gevolg daarvan zijn ze dus vaak de slechtste leerling van de Europese klas en moeten zich dan ook regelmatig voor het Europese Hof in Luxemburg verantwoorden voor het niet implementeren van EU-wetgeving in hun nationale wetgeving. Portugezen zweren bij hun adagio: “national legislation transposes European legislation” (Portugese wetgeving primeert boven elke Europese wetgeving)!”

Zijn besluit is evenwel humoristisch: “Een ander “spectaculair feit” doet bij zeer veel wijnkenners de wenkbrauwen fronsen: aangezien de (Amerikaanse) hybride druivenrassen de wereld al eens met de phylloxera-pandemie opgezadeld hebben is de EU zeer beducht geworden voor dit soort druiven die vanaf 2013 verboden werden in Europa behalve weliswaar de Europese druiven-kruisingen , maar blijkbaar wil niemand daar nog van weten. De meest bekende is de Alicante-Bouschet waarvan jaren geleden in Frankrijk 20.000 hectaren aanplant bestonden maar vandaag is er in het zuidwesten nog slechts één klein wijngaardje dat mettertijd ook zal verdwijnen. Wat gebeurt er vandaag in Portugal ? In het “herstructureringsplan” van de Portugese wijngaarden zien we dat de wijninstanties uitermate grote inspanningen leveren om de hybride Alicante-Bouschet met man en mach tin Portugal te introduceren, in zonderheid in de Alentejo en Lisboa. Er is vandaag reeds 5000 hectaren aangeplant (3%) maar de vooruitzichten zijn groots waardoor dit “controversiële druivenras” van zijn 3e wellicht naar de 2e of zelfs de ereplaats kan belanden… Een humorist zei daar onlangs over “aangezien de Alicante-Bouschet druivelaars een zeer hoog rendement (yield) geven zou het misschien wel eens kunnen dat de prijzen van deze wijnen een leuk dipje neerwaarts zouden krijgen” Dat zou dan eindelijk eens een leuke meevaller zijn !”

Belangstellenden kunnen een exemplaar rechtstreeks bekomen bij de auteur per eenvoudige email ‘ osflamengos@gmail.com’ Voor ons net als voor het Flamengos team enkel een aansporing om van het boek en nadien ook van de Portugese wijnen te genieten.

Geniet van het boek en ook van de Portugese wijnen ! Het Flamengos Team