De slag om de Oosterscheldekreeft

Zeeland is de enige provincie van Nederland waar Oosterscheldekreeften, met een eigen DNA-structuur, gevangen worden. Al 22 jaar werd traditiegetrouw de officiële opening van het kreeftenseizoen in Zierikzee gevierd. Sinds kort heeft het nieuwe bestuur van de Stichting Promotie Oosterscheldekreeft besloten om de opening niet meer in Zierikzee maar op donderdag 30 maart 2023 in Kortgene te doen laten plaatsvinden.

Dit laten de inwoners van Zierikzee niet zo maar gebeuren. Woordvoerder Olivier Verwest is samen met initiatiefnemers Johan Brongers, Kees Geelhoed, Martin Rijn, Balthasar Roessingh, Wout Bouwman en Sam Uijl net als zovelen verbaasd dat de Stichting Promotie Oosterscheldekreeft besloten heeft om de officiële opening van het kreeftenseizoen in plaats van Zierikzee (waar het al 22 jaar heeft plaatsgevonden) in Kortgene aan het Veerse Meer te laten gebeuren. Nota bene zelfs niet aan de Oosterschelde waar de Oosterscheldekreeften oorspronkelijk vandaan komen. Bovendien zijn de meeste kreeftenvissers uit Zeeland afkomstig van Schouwen-Duiveland en niet van Noord-Beveland, Zuid-Beveland of Reimerswaal. Dit komt vooral omdat het voormalige eiland Schouwen-Duiveland ingeklemd is tussen de Oosterschelde en het Grevelingenmeer waar de meeste Zeeuwse kreeften vandaan komen. Ook de gemeente Schouwen-Duiveland, die jarenlang de opening in Zierikzee heeft ondersteund vanwege de vele publiciteit in het binnen- en buitenland, heeft via de media moeten vernemen dat de opening niet meer in Zierikzee zal worden georganiseerd.

“Zo ga je toch niet met zaken om”, aldus Verwest. “Al 22 jaar vond de officiële kreeftenopening onder voorzitterschap van oud notaris Robert Zonnevylle en bestuurder van diverse organisaties Luit Ezinga met succes in Zierikzee plaats. En ja – als antwoord op het motief van de nieuwe voorzitter van de Stichting Promotie Oosterscheldekreeft – het werd wellicht iets te grootschalig en ja, er werd net als bij de Havendagen de nodige alcohol gedronken. Maar dat mag geen argument zijn om Zierikzee de rug toe te keren en daar niemand in gekend te hebben. Zelfs niet de voormalige projectleider van de stichting. Overigens heeft zij ooit beloofd dat deze traditie in Zierikzee behouden zou blijven, wat dus blijkbaar niet het geval is. Voor de goede orde; wij willen niet concurreren met de stichting of een hak zetten, maar zoals ik al eerder aangaf de wijze waarop deze ‘verhuizing’ plaats gaat vinden, verdient absoluut geen schoonheidsprijs”, zo vervolgt Oliver Verwest.

“Opening Oosterscheldekreeft wordt op donderdag 30 maart alleen in Zierikzee beleefd”.

Onder dit mom zal op donderdag 30 maart op een ludieke, alternatieve en kleinschalige wijze ook een Oosterscheldekreeft opening in Zierikzee worden georganiseerd. Deze actie zal naast de officiële opening die door de Stichting Promotie Oosterscheldekreeft in Kortgene wordt georganiseerd, in Zierikzee plaatsvinden.

Wat zijn dan de plannen voor deze ludieke en alternatieve Oosterscheldekreeften opening in Zierikzee?

Olivier Verwest aan het woord: “Ons doel is om geen bobo’s en sjieke vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven van Nederland naar Zierikzee te halen. Wat wij willen is, zoals de traditionele opening van de eerste haring in Scheveningen wordt gepresenteerd, dat dit ook in Zierikzee zal gaan plaatsvinden met de Oosterscheldekreeft. Wij willen echt de Oosterscheldekreeft, wat uniek is in Nederland met zijn afwijkende DNA-structuur, op een authentieke manier weer doen laten herleven. Daarbij zullen ons inziens ook de kreeftenvissers een veel belangrijkere plaats innemen. Authenticiteit is waar we naar toe streven. Sterker nog; we willen zelfs ook de Oosterscheldekreeft meer presenteren bij een breed publiek en niet alleen maar bij degene die het kunnen betalen. De organisatie zal dan ook amuses van Oosterscheldekreeft (zolang de vooraard strekt), oesters en andere hapjes presenteren aan de aanwezigen om een ieder de beleving van Oosterscheldekreeft mee te laten maken gedurende deze dag

De eerste Zierikzeese Oosterscheldekreeft zal worden binnengehaald door kreeftenvisser Evert van de Zande met zijn  vissersboot ZZ6. Hij is tevens lid van de vereniging van Oosterschelde, Westerschelde en Voor-Delta vaste vistuig vissers (OWV) die de duurzame visserij ondersteunen. Om 13.30 uur zal de vissersboot “Lucky Lobster” aan ‘t Luitje in Zierikzee arriveren met de eerste Zierikzeese Oosterscheldekreeft. Aan boord zullen oud-kreeften visser Sam Uijl en de Kreeften Koningin Jascha de Jong aanwezig zijn.

Iedereen is welkom op 30 maart!

De organisatie is van mening dat de feestelijke Zierikzeese kreeftenopening voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. Men kan gratis al vanaf 13.00 uur bij ’t Luitje in Zierikzee getuige zijn bij de binnenkomst van de eerste Zierikseese Oosterscheldekreeft. Het feestelijke gebeuren voor het publiek zal vervolgens op het Sint Jacobshofje oftewel de Vismarkt aan de Sint Domusstraat 51-53 in Zierikzee plaatsvinden en start om 14.30 uur. Kaarten hiervoor kunnen bij de ingang worden gekocht voor € 15,- per persoon. Daarvoor krijgt men 3 consumpties naar keuze, oesters, diverse hapjes en Oosterscheldekreeft amuses zolang de voorraad strekt. Het kreeftenprogramma in Zierikzee eindigt om 18.00 uur.