Delhaize verscherpt richtlijnen rond dierenwelzijn

Samenwerking met leverancier El Pozo wordt stopgezet wegens inbreuken inzake dierenwelzijn

Op basis van recente voorvallen met betrekking tot dierenwelzijn heeft Delhaize beslist om zijn interne processen aan te scherpen. Alle leveranciers, zowel in België als het buitenland, ontvangen een duidelijke communicatie waarin Delhaize stelt dat ze een nultolerantie hanteert voor inbreuken inzake dierenwelzijn. Zo wil Delhaize een duidelijk signaal geven dat inbreuken inzake dierenwelzijn niet getolereerd worden. In dat kader kondigt Delhaize ook aan dat ze de samenwerking met charcuterieleverancier El Pozo stopzet. Intussen werkt Delhaize ook aan een charter “dierenwelzijn” waarin een aantal bijkomende richtlijnen en engagementen rond dierenwelzijn geformaliseerd worden.

Ondanks de bestaande controles stellen we vast dat er nog steeds inbreuken gebeuren op dierenwelzijn. Delhaize maakt van dierenwelzijn meer dan ooit een prioriteit en wil een duidelijk signaal geven dat elke inbreuk onaanvaardbaar is. Dat wordt ook in de contracten met haar leveranciers opgenomen. Er komen bijkomende onaangekondigde audits met onafhankelijke instanties om de infrastructuur en werkmethodes inzake dierenwelzijn extra te controleren. Daarnaast wil Delhaize duidelijkheid scheppen met betrekking tot de procedure als er een vermoeden is van inbreuken inzake dierenwelzijn. Op basis van de bestaande wetgeving en een gesprek met het betrokken bedrijf zal binnen de 24u beslist worden over de toekomstige samenwerking. Als het vermoeden gegrond is en de inbreuk inzake dierenwelzijn wordt bevestigd, leidt dat tot een stopzetting van de samenwerking.

Daarnaast werkt Delhaize ook aan een charter “dierenwelzijn” waarin een aantal bijkomende richtlijnen en engagementen rond dierenwelzijn geformaliseerd worden. Voor de verschillende dieren zullen specifieke criteria rond dierenwelzijn uitgewerkt worden. Hiertoe start Delhaize overleg met leveranciers, NGO’s, dierenwelzijnsorganisaties, boeren en andere stakeholders. Hierover zal later verder in detail gecommuniceerd worden.

Delhaize kondigt vandaag ook aan dat ze, op basis van de beelden die circuleerden op internet en een gesprek met de leverancier, de samenwerking met charcuterieleverancier El Pozo stopzet.