Een nieuwe ranglijst van Crus Artisans du Médoc per 14 mei 2018

Op de Algemene Vergadering van Crus Artisans du Médoc gehouden in ADAR Pauillac (Kamer van Landbouw) werd in aanwezigheid van de plaatsvervangende député van de Medoc, Benoit Simian, de datum van publicatie van de nieuwe ranking van de Crus Artisans du Médoc, onthuld, nl 14 mei 2018. Voorzitter Maxime Saint Martin, dankte iedereen voor de onschatbare hulp bij de voortgang van de bestandsindeling en betrokkenheid bij de validatie van de tweede specificaties die eind 2017 werden goedgekeurd. Député Benoit Simian was verheugd om de familie van Crus Artisans te zien groeien, familie die trots mag zijn de diversiteit van de Medoc-wijnbouw.

Hij onderstreepte ook de dynamiek van de Crus-ambachtslieden die het voorbije jaar zowel op lokaal, nationaal en zelfs internationaal vlak hun wijnen in de kijker stelden maar evenzeer proeverijen voor professionals als opendeurdagen voor het grote publiek organiseerden. Hierdoor worden én de Primeurs én de gerijpte wijnen voor een breder publiek toegankelijk. De aankondiging van een nieuwe ranglijst plaatste hen andermaal in het licht van de schijnwerpers.

De opname van kandidaturen voor de nieuwe ranglijst startte op 15 juli 2017 en liep tot 15 september 2017. Naast het onderzoek van het dossier, werden ook de domeinen bezocht en was er een blinde proeverij van de jaargangen 2012, 2014 en 2015 uitgevoerd door een jury van experts. De domeinen worden opgedeeld voor de jaargangen 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 vanaf 10 in november 2017, validatie van de nieuwe specificaties.

Het nieuwe lastenboek dat unaniem werd goedgekeurd door de leden van het Syndicate des Crus Artisans du Médoc, definieert net zoals in de voorgaande ranglijsten, de belangrijkste selectiecriteria: 1) de persoonlijke betrokkenheid van de wijnbouwer/wijnbouwster. Hij/zij is direct betrokken bij het beheer van de wijnmakerij en neemt deel aan alle stadia van de wijnbouw, wijnproductie en marketing. 2) De organoleptische kwaliteit van de wijn moet specifieke kenmerken van verdienste hebben.

Alleen de wijndomeinen gelegen in de acht Médoc-appellaties (Medoc, Haut-Médoc, Listrac-Médoc, Moulis-en-Médoc, Pauillac, Saint-Estèphe, Saint-Julien, Margaux)  komen voor opname in de nieuwe classificatie in aanmerking. De ranglijst wordt in de toekomst om de 5 jaar herzien. De laatste ranglijst dateert uit 2006 en rangschikte 44 wijndomeinen.