Eerste lichting bartenders Learning for Life

De eerste tien jonge bartenders van Learning for Life, een intensief opleidingsprogramma voor jonge werkzoekenden in de horecasector, hebben hun opleiding afgerond. Het programma, een initiatief van Diageo en gerealiseerd in samenwerking met Horeca Vorming Vlaanderen en VDAB, is erop gericht de knelpuntvacature van bartender in te vullen. Gedurende acht weken werden de studenten opgeleid tot bartender (onder meer bij VDAB) en liepen ze stage in Antwerpse horecazaken (bars, hotels en restaurants).

Intensieve en praktische opleiding

De tien jongeren volgden een doorgedreven opleidingsprogramma van 260 uur – bij VDAB en op locatie – dat hen voorbereidde op een baan als bartender, maar met een bredere kijk op de hospitality sector. Zo was er ook vorming op het vlak van klantenservice en gastvriendelijkheid. Tijdens de opleiding lag de focus niet alleen op productkennis en het mixen van verschillende dranken, maar ook op klantbeleving en gastvrijheid volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Er ging aandacht naar de communicatievaardigheden en ook sollicitatietechnieken werden aangeleerd. Daarnaast werden de jongeren ook doorgedreven getraind op verantwoord drinken en schenken.

Een intensieve opleiding is nooit compleet zonder een praktische component, daarom werden er in de opleiding veel praktijkoefeningen gedaan en ruilden de deelnemers na zes weken de leslokalen in voor een van de veertien horecazaken in Antwerpen die zich achter het project schaarden.

An Martel, commercieel directeur van Diageo Benelux is tevreden over het resultaat van de opleiding: “Learning for Life ondersteunt beroepsvorming en praktische vaardigheden. Het programma is een onderdeel van al onze inspanningen om de hospitality sector in België te professionaliseren en tegelijk jonge mensen lange termijn kansen te bieden. Learning for Life zorgde er wereldwijd al voor dat 70% van alle afgestudeerden een vast job heeft, waardoor we geloven in het succes van het programma.”

Learning for Life

Diageo ontwikkelde het Learning for Life programma in 2008 met als doel overal ter wereld jongeren op te leiden en aan een baan te helpen, maar ook om een invulling te geven aan het tekort aan goed opgeleide bartenders. Bovendien draagt Learning for Life bij tot de professionalisering van de hospitality sector. De hospitality sector biedt in de EU werkgelegenheid aan 9,5 miljoen mensen, verspreid over 1,7 miljoen bedrijven, wat overeenkomt met een totaal Europees tewerkstellingspercentage van 4,4%.

Na de introductie van Learning for Life in Europa twee jaar geleden, werkten al meer dan 1.000 jongeren de opleiding met succes af. Nu was België aan de beurt. Ons land telt 58.391 horecagelegenheden: 58% in Vlaanderen, 29% in Wallonië en 12% in Brussel. Daarmee is de horecasector een van de meest belangrijke economische sectoren.l4l2

Pieter Tratsaert, directeur Horeca Vorming: “Ik geloof sterk in de kracht van dit soort opleidingstrajecten. De persoonlijke begeleiding, het doorgedreven opleidingsschema, de betrokkenheid van toptrainers en ‘echte’ horecazaken, maken het verschil. Maar het belangrijkste is dat we de afgestudeerden niet loslaten. Met het oog op een duurzame tewerkstelling, zetten we nu in op matching en een verdere intensieve begeleiding bij de start van hun loopbaan.”

Graduation Day

Na acht weken is het uiteindelijk zo ver en staan deze elf jongeren klaar om een mooi vervolg te breien aan dit avontuur. Bjorn Cuyt, provinciaal directeur voor Antwerpen bij VDAB: “Vanmiddag kregen de jongeren hun diploma overhandigd in het Felix Pakhuis in Antwerpen. Nu kunnen ze zich officieel bartender noemen en zijn ze helemaal klaar om te beginnen aan een nieuw hoofdstuk in hun leven. Zij zullen mede het tekort aan goed geschoolde en vakbekwame bartenders kunnen invullen.”

Kris Peeters,Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel: “Deze afgestudeerden zijn pioniers voor België, in een wereldwijd reeds getest concept dat echt werkt. Learning for Life ontstond in 2008 met als doel om overal ter wereld jongeren op te leiden en aan een baan te helpen. Intussen heeft Learning for Life wereldwijd al meer dan 123 000 jonge mensen opgeleid, en werden er ruim 90 programma’s in 40 landen georganiseerd. Twee jaar geleden werd het programma in Europa opgestart: Groot-Brittannië, Duitsland, Spanje, Portugal en Nederland gingen België al voor. Sindsdien werkten al meer dan 1.000 Europese jongeren de opleiding met succes af.”