Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terugdringen

Château Couhins – Cru Classé de Graves – AOC Pessac-Léognan

Château Couhins, dat sinds 1968 in het bezit is van het INRAE, het Franse onderzoeksinstituut voor landbouw, voeding en milieu, is een echt openluchtlaboratorium. De onderzoeksprogramma’s en innoverende technieken van Château Couhins moeten twee ambitieuze doelstellingen realiseren: enerzijds moet de wijn kwaliteitsvol zijn, anderzijds moet de wijn op milieuvriendelijke wijze worden geproduceerd.

“Bijdragen aan de wijnbouw van de toekomst, met alle maatschappelijke en ecologische uitdagingen die ermee gepaard gaan, maar ook als eerste gebruikmaken van de recentste precisietechnieken voor een duurzame wijnbouw, ons steentje bijdragen aan de kennis, die kennis in de praktijk uittesten zowel in de wijngaard als in de chai en de kennis vervolgens doorgeven aan professionals in de wijnsector, dat zijn de missies van het team van Château Couhins. En die missies blijken zeer verrijkend en interessant te zijn.” Dominique Forget, directeur van Chateau Couhins

GreenSeeker

Château Couhins, Cru Classé de Graves, wil zijn bebouwingswijze zodanig aanpassen dat op een dag enkel nog de zones moeten worden behandeld waar dat echt nodig is en het gebruik van pesticiden dus tot een minimum kan worden beperkt. Een hele uitdaging die het wijnhuis tracht aan te gaan met zijn ‘GreenSeeker’-tractor.

Zoals vele andere plaatsen in de regio van Bordeaux is Couhins met zijn heuvelachtige reliëf en lappendeken van verschillende bodems een complexe streek. In zo’n heterogene omgeving ontwikkelen de wijnstokken zich onvermijdelijk anders. Zo zullen sommige wijnstokken minder krachtig groeien dan andere op hetzelfde perceel. Sinds de eerste tests in 2007 brengt Château Couhins de groeikracht van de wijngaard nauwkeurig in kaart met de GreenSeeker-gewassensensor die gekoppeld is aan een gps. De sensor, die tegenwoordig op een drone is bevestigd, analyseert het licht dat door de bladeren wordt weerkaatst. Vervolgens kan een vegetatie-index worden berekend, die in sterke correlatie staat met de groeikracht van de wijnstokken. Met deze precieze informatie over de wijngaard kan de wijnboer enkel de percelen oogsten, waarvan de druiven mooi rijp zijn. Een ander voordeel is dat men parasieten beter kan bestrijden met gerichte en eenmalige behandelingen en bijgevolg het gebruik van pesticiden kan beperken. De bedoeling op termijn is om zo elke wijnstok afzonderlijk te gaan beheren. Het wijndomein zal procedés zoals bodemverrijking en fytosanitaire behandelingen kunnen beheren via de controle van het debiet op basis van de gegevens over de bodem, de gps-positionering en het gebladerte dat moet worden beschermd.

Seksuele verwarring: een techniek die in Bordeaux is uitgevonden

Hoe doe je in de wijngaard op een milieuvriendelijke manier aan insectenbestrijding? De techniek van de seksuele verwarring helpt bij dit probleem. Met deze alternatieve oplossing voor biotechnische bestrijding kan het gebruik van klassieke fytosanitaire producten worden ingeperkt. De druivenbladroller is een kleine nachtvlinder waarvan de rupsen zorgen voor oogstverlies en de ontwikkeling van grauwe schimmel doordat ze gaatjes maken in de druivenbessen.

Château Couhins heeft ook deze techniek op punt gesteld. Hierbij worden verstuivers van feromonen in de wijngaard geplaatst om de paring van de vlinders te verstoren en zo op natuurlijke wijze de verdere verspreiding van deze kleine boosdoeners tegen te gaan. Inmiddels wordt de techniek toegepast in 15% van de wijngaarden in Bordeaux, maar ook in verschillende andere Europese landen.

Meer info: http://chateau-couhins.fr/

De wijnen zijn in België verkrijgbaar bij Thienpont (Etikhove en Oudenaarde), Esprit des Vins (Antwerpen) en Millesima Belgium.