Huis voor Toerisme Hoge venen

– toegankelijk voor iedereen!

 

Het Huis voor Toerisme Hoge Venen-Oostkantons verstrekt uitgebreide toeristische informatie in een gezellige en aangename omgeving. Naast toeristische informatie is er ook een winkel met streekproducten en een boekhandel die gespecialiseerd is in natuurboeken en wandelkaarten. Bovendien is er een testcentrum voor wandelmateriaal dat gratis uitgeleend wordt aan bezoekers. Het centrum staat open voor iedereen en is er bijzonder trots op het behalen van het Access-i-certificaat om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van personen met beperkte mobiliteit. Dit certificaat werd toegekend door Access-i, dat toegankelijkheid van openbare plaatsen voor personen met speciale behoeften bevordert.

Het Huis voor Toerisme is er trots op dit certificaat te hebben verkregen door Access-i, dat toegankelijkheid van openbare plaatsen voor personen met speciale behoeften bevordert. Access-i werd opgericht door het Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles (CAWaB).

In het kader van dit certificaat werd het Huis voor Toerisme – Hoge Venen geëvalueerd op de specifieke behoeften van verschillende groepen van personen: mensen met een verstandelijke handicap, personen die moeilijk kunnen stappen, rolstoelpatienten, visueel gehandicapten, blinden, slechthorenden en doven. Het Huis voor Toerisme is erin geslaagd aan 6 van de 7 toegankelijkheidscriteria te voldoen. Dat is uitstekend!

In het Huis voor Toerisme kunnen bezoekers rekenen op een team dat beschikbaar is om hen te helpen obstakels te overwinnen en hen te begeleiden tijdens hun bezoek en dat is een groot voordeel. Bovendien is de informatie duidelijk en gemakkelijk te volgen, waardoor bezoekers gemakkelijk hun weg kunnen vinden in het eenvoudige gebouw. Ook parkeren is een opvallend pluspunt, aangezien mensen bij de ingang afgezet kunnen worden voor een vlotte toegang.

Ten slotte is het gebouw gemakkelijk herkenbaar, wat een absoluut voordeel is voor bezoekers die het probleemloos willen vinden. Al deze aspecten maken van Huis voor Toerisme Hoge Venen – Oostkantons een centrum dat voor iedereen toegankelijk is en dat alles in het werk stelt om het voor iedereen gemakkelijk te maken om de mooie infrastructuur te gebruiken.

Huis voor Toerisme Hoge Venen – Oostkantons – Place Albert Ier 29a – 4960 Malmedy – +32 80 33 08 50