Innovatie Château Anthonic: agroforesterie ten dienste van de wijngaard

Chatêau Anthonic in Moulis en Médoc, dat sinds 2016 de wijngaarden biologisch verbouwt, bouwt ook parallelle agro-ecologische infrastructuren op, geïnspireerd op de agrobosbouw.

Sinds hun komst in 1993 aan het hoofd van Château Anthonic, hebben Jean-Baptiste Cordonnier en zijn vrouw, Nathalie, verliefd op de natuur, stapsgewijze een bio-dynamische teelt opgezet. Sinds 2016 streven ze er naar om na hun milieuaanpak te kiezen voor boslandbouw, een serieuze optie om problemen van klimaatverandering te voorkomen en ziekten van de wijnstok tegen te gaan.

Voor de bodem is de boom vruchtbaar en voedzaam. De afbraak van de bladeren en fijne wortels verhoogt de bodemvruchtbaarheid die luchtiger en gestructureerder wordt, terwijl de koolstof- en stikstofinputs het microbiële leven stimuleren. De boom fungeert als regulator, hij vermindert de klimatologische uitschieters in de omgeving vanwege wind, zonnewarmte, neerslag, vorst of hagel, hij voorkomt ook uitdroging, afstroming of bodemerosie terwijl het onderdak biedt aan dieren en andere planten.

De boom draagt bovendien ​​indirect bij aan de strijd tegen bepaalde ziekten van de wijnstok. Inderdaad, door het aanbieden van oriëntatiepunten aan vleermuizen.  Kunnen ze actieveld uitbreiden. De vleermuizen voeden zich met vlinders (druif- en bessenmotten), waardoor ze een “anti-pesticide bondgenoot” zijn.chateau-anthonic

De implementatie van de principes van agroforesterie bij Château Anthonic, is het resultaat van een nauwkeurige studie die, rekening houdend met de geschiedenis van elk perceel, het aanplanten van hagen of bomen aanbeveelt, soms zelfs het beschermen van een ruimte voor de regeneratie van bv nieuwe eik, of het creëren van kunstmatige vijvers om de biodiversiteit te bevorderen door de komst van nieuwe plant- en diersoorten.

Dit najaar komen er de eerste nieuwe agroforesterie plantages met geselecteerde soorten zoals de veldesdoorn, iep, es, lijsterbes, steeneiken, kurkeiken of wilde perelaars. Het perceel  “Entrance Château”, staat model met 12 rijen wijnstokken met middenin een rij fruitbomen, aangevuld met es, esdoorn en lijsterbes. Het hoofddoel is het bevorderen van mycorrhizes en de bestuiving van de ranken.

Château Anthonic omvat 28 ha, meestal op klei-kalk residuen, argileux-zand en grint.  De aanwezige variëteiten zijn 62% Merlot, 29% Cabernet Saivignon, 7% Cabernet Franc en 2% Petit Verdot.

Château Anthonic – Moulis en Medoc- www.chateauanthonic.com