Mexico en tequilla-industrie: verduurzaming sector

De Consejo Regulador del Tequila (CRT) – de organisatie die Mexicaanse tequilaproducenten vertegenwoordigt – en de Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) lanceren met de regering van de Mexiaanse staat Jalisco en het ministerie van Milieu en Territoriale Ontwikkeling (Semadet) een nieuw keurmerk voor tequila: de Agave Responsible Environmental Certification (ARA). Die heeft tot doel een protocol in te voeren voor de traceerbaarheid van tequila met als uitgangspunt ontbossing tegen te gaan, het effect van de aanleg van agaveplantages te verminderen en de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Deze vooruitgang is in lijn met de 2030-agenda van de Verenigde Naties en de verbintenis van de Europese Unie om duurzame ontwikkeling in alle lidstaten te bevorderen, door de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Meer specifiek zet tequila zich dankzij de ARA-certificering in om woestijnvorming tegen te gaan, en landdegradatie en biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen en om te keren.

Alfaro Ramirez, gouverneur van Jalisco: “Het besluit dat we hebben genomen en de verbintenis die we in 2019 samen met de stad Madrid zijn aangegaan in het kader van de UN-klimaatconferentie COP25 laat zien dat wij met de CRT en de CNIT vastbesloten zijn om ons doel te bereiken. Tequila wordt de eerste alcoholische drank ter wereld die gecertificeerd is als ontbossingsvrij. We zijn er heel trots op dat we op de COP26 in Glasgow in november van dit jaar resultaten kunnen laten zien die onze betrokkenheid weerspiegelen.”

De ARA-certificering voorziet in een protocol waarbij een kaart wordt opgesteld van de gronden die in aanmerking komen voor agave, opgesteld door de regering van Jalisco, Semadet (een natuurbeschermingsorganisatie) en de Nationale Bosbouwcommissie (Conafor). De kaart geeft aan waar agaveplantages kunnen worden aangelegd, waardoor verdere ontbossing in de staat Jalisco zal worden voorkomen. Het gebied dat in aanmerking komt beslaat bijna 3 miljoen hectare in Jalisco, waarbij alle percelen die sinds 2016 een bosvegetatie hadden, buiten beschouwing worden gelaten. De kaart wordt gepubliceerd maakt deel uit van de eisen die door de CRT worden gesteld voor de registratie van nieuwe plantages.

“Jalisco heeft in de afgelopen dertig jaar een aanzienlijk deel van zijn bos- en oerwouderfgoed verloren, plus 729.000 hectare die zijn omgezet in weiland en commerciële landbouwgrond. Veehouderij, agave- en avocadoteelt worden beschouwd als de belangrijkste directe oorzaken van ontbossing in Jalisco. We moesten een beslissing nemen. Of we namen juridische stappen of we besloten ons in te zetten voor productieketens vrij van ontbossing in Jalisco”, aldus Sergio Graf Montero, hoofd van Semadet.

De doelstelling is dat in Jalisco, een van Mexico’s belangrijkste tequila producerende staten, tegen 2027 het aanbod van de blauwe variëteit Agave tequilana Weber voor de productie van tequila niet zal hebben geleid tot ontbossing van natuurlijke bossen. Dit betekent dat vanaf 2021 geen nieuwe agaveplantages worden geregistreerd op land dat is ontbost.

Volgens informatie van de CRT is in 2020 bijna 1,5 miljoen ton agave verbruikt voor de productie van 374 miljoen liter tequila. 73% van de agaveplantages op het grondgebied van de oorsprongsbenaming Tequila bevindt zich in Jalisco, waar 210.000 hectare agave is aangeplant.

“Deze certificering is een aanvulling op de acties die de tequila agribusiness al heeft ondernomen op het gebied van duurzaamheid, zoals investeringen in vinasse verwerkingsinstallaties, bagasse compostering, gebruik van biogas en toezeggingen om de koolstofuitstoot te verminderen, elektriciteit, waterzuivering, vastgesteld in samenwerking met het Mario Molina Center voor 2030”, zegt de voorzitter van de CRT, Miguel Angel Dominguez Morales.

Het instellen van een keurmerk zorgt voor continuïteit van afspraken die de regering van de staat Jalisco en de CRT hebben ondertekend in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering. Het is een voorbeeld van de betrokkenheid bij het milieu van de verschillende schakels in de agave-tequila productieketen en de regering. Het is een aanvulling op afspraken over de CO2-footprint en water-footprint van de tequila agro-industrie die eerder zijn opgesteld in samenwerking met het Mario Molina Centrum, waarbij milieuverplichtingen voor 2020-2030 zijn opgenomen, zoals als de vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen, elektriciteitsverbruik, waterverbruik, waterzuivering, enzovoort.

Na de introductie van deze certificering is het streven dat de regering van de Staat Guanajuato zich bij het initiatief kan aansluiten, aangezien zij ook deel uitmaakt van het grondgebied dat door de oorsprongsbenaming Tequila wordt beschermd. Het ARA-keurmerk wordt officieel gepresenteerd tijdens COP26 in Glasgow, Schotland, in november 2021.