Plan voor bescherming geografische benaming

Plan voor de bescherming van geografische aanduidingen (I.G.) Bordeaux in China: Bordeaux zet een belangrijke stap vooruit met de overwinning in een strafzaak

 

Op 4 juni 2020, na een klacht van de C.I.V.B. (Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux) bij de Chinese autoriteiten wegens namaak, heeft de interprofessionele organisatie de verdachte veroordeeld in een strafrechtelijke procedure bij de rechtbank van Sjanghai. Deze strafrechtelijke sanctie is een primeur in China: Bordeaux is het eerste collectieve merk dat een overwinning heeft behaald in een strafzaak in China (alle Chinese en buitenlandse merken samengenomen). Deze veroordeling is een zeer belangrijke stap vooruit in de strijd tegen namaak die de C.I.V.B. al meer dan tien jaar voert.

In maart 2019 liet de C.I.V.B. op de Chengdu-wijnbeurs (een belangrijke beurs voor de Chinese en internationale handel) flessen door de Chinese autoriteiten in beslag nemen op de stand van een exposant van nagemaakte producten. Dankzij deze actie kon een procedure worden gestart bij de administratie die belast is met de bescherming van de intellectuele eigendom in Chengdu. De procedure heeft zijn verloop gekend en de klacht is succesvol afgerond dankzij een sterke samenwerking tussen de politiediensten, de Chinese administratieve en gerechtelijke autoriteiten en de technische ondersteuning van de C.I.V.B.

Zo veroordeelde de rechtbank van Shanghai de verdachte op 4 juni op grond van “inbreuk van namaak van een gedeponeerd handelsmerk” met betrekking tot een partij van bijna 10.000 flessen, tot een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel en boetes van 150.000 RMB (€ 19.000).

Op een markt die zo essentieel is voor de economie van Bordeauxwijnen, zijn de verdediging van het merk en de geografische aanduidingen, evenals de strijd tegen namaak, prioriteiten voor de C.I.V.B. De interprofessionele organisatie stelt al meer dan 10 jaar personeel en financiële middelen ter beschikking van de strijd tegen de namaak. Met de steun van de diensten van de Franse ambassade in China hanteert zij een gestructureerde, gecontroleerde en zorgvuldige aanpak bij de Chinese autoriteiten en overheden. Dankzij deze ongeziene overwinning in een strafzaak over een collectief merk kan Bordeaux een nieuwe stap zetten in de strijd tegen namaak:

  • Deze veroordeling bevestigt de doeltreffendheid van de Chinese wetteksten inzake de bescherming van geografische aanduidingen/collectieve merken. Ze vormt een gunstig precedent voor de ontwikkeling van de rechtspraktijken en opent een nieuwe weg voor de bescherming van geografische aanduidingen. Deze zaak zou een katalysatoreffect kunnen hebben en de verschillende Chinese autoriteiten en overheden ertoe kunnen aanzetten om soortgelijke zaken te vervolgen en tot een goed einde te brengen.
  • Gevangenisstraffen voor namakers zijn een sterk afschrikmiddel. Dit speelt een veel grotere rol bij het tegengaan van namaak dan de sancties die door de burgerlijke en administratieve rechtbanken worden gevorderd (vernietiging van producten of boetes, maar geen gevangenisstraf).
  • De organisatie van een persconferentie door het openbaar ministerie van Shanghai om ruchtbaarheid te geven aan deze zaak, toont de bereidheid van de Chinese gerechtelijke autoriteiten om weerklank te bieden aan deze veroordeling en ze als model te gebruiken in de strijd tegen namaak.

Bernard Farges, voorzitter van de C.I.V.B.: “De C.I.V.B. is verheugd over de inzet en de vastberadenheid van de Chinese autoriteiten om deze zaak tot een goed einde te brengen. Deze overwinning ten dienste van de Bordeaux-wijnindustrie is een aanmoediging voor de C.I.V.B. om door te gaan met haar acties om het fenomeen van namaak in China tegen te gaan”.

De strijd tegen namaak: van aanpak tot resultaat

De C.I.V.B. strijdt actief tegen het fenomeen van de namaak in China. De interprofessionele organisatie ontwikkelt haar beschermingsplan van de geografische aanduidingen in 3 richtingen: 1.      steunen op het Chinese recht om Bordeaux zo goed mogelijk te beschermen; 2.        samenwerken met de Chinese autoriteiten; 3. de vervalsers van Bordeauxwijnen identificeren en laten bestraffen.

Gebruik maken van het Chinese wettelijke kader : Door te starten met de registratie van collectieve merken/geografische aanduidingen valt Bordeaux binnen het kader van de Chinese wetgeving en kan het gebruik maken van alle bescherming die de wetgeving van het land biedt. Sinds 2011 zijn dankzij de C.I.V.B. 100 collectieve merken geregistreerd. Zodra de registratie is verworven, is de C.I.V.B. de rechtmatige eigenaar van het collectieve merk dat bij het CTMO is geregistreerd. Dat geeft de C.I.V.B. het recht een klacht in te dienen op grond van schending van de rechten op het geregistreerde merk.

Een opleidingsprogramma in samenwerking met de Chinese autoriteiten

Elk jaar leidt de C.I.V.B. enkele honderden ambtenaren van de besturen belast met de strijd tegen namaak in prioritaire steden en provincies rechtstreeks op om namaak te beteugelen. Het doel is hen bewust te maken van het probleem van de namaak van de geografische aanduidingen van Bordeaux en hen te ondersteunen bij het onderzoek naar namaakdossiers.

Vervalsers laten bestraffen

Na de ontdekking van frauduleuze producten (op beurzen, e-commerceplatforms) of dankzij meldingen van Bordeaux-producenten of -handelaars, start de C.I.V.B. anti-namaakprocedures.

Sinds 2011 heeft de C.I.V.B. meer dan 100 procedures opgestart. De verkregen boetes bedragen in totaal 2,5 miljoen EUR. Veel zaken worden administratief behandeld, maar de C.I.V.B. heeft ook overwinningen behaald in burgerlijke zaken die aanleiding geven tot schadevergoedingen die worden geherinvesteerd in de strijd tegen namaak.

Met de overwinning op strafgebied van 4 juni is het wettelijke arsenaal dat de C.I.V.B. ter beschikking heeft om namaak te beteugelen, compleet.