Primeurs 2016: Crus Artisans du Médoc 1/4

De benaming ‘cru artisan’ bestaat minstens 150 jaar en wordt in 1808 voor het eerst weergevonden in de uitgave van het boek ‘Bordeaux et ses vins’ van Cook & Ferret.  Vermoedelijk stamt de benaming uit de vroege 17de eeuw, ogenblik waarop de  wijnboeren tegelijk een aantal ambachten moeten beoefenen om hun wijn aan de man te kunnen brengen. Zij verdedigden indertijd de identiteit van hun wijngaarden door ze met de nodige passie te exploiteren en waren niet begaan met enig winstbejag. De benaming weerspiegelt dan ook in de eerste plaats de kwaliteit en het savoir-faire van de kleine telers.

Het Syndicat des Crus Artisans du Médoc werd opgericht in 1989 en is een herwaardering van de intense arbeid van kleine en middelgrote wijnhuizen die kwalitatieve AOC wijnen produceren. De gemiddelde oppervlakte van de wijnhuizen is 9.5 ha, globaal 375 ha voor een 40-tal wijnbouwers met een productie van 10.000 tot 100.000 flessen. De kleinschaligheid gaat eveneens gepaard met een enorme passie van de wijnbouwer die, meestal alleen, soms met familie en een enkele loonarbeider, instaat voor onderhoud en uitbouw van zijn wijngaard. Prijs/kwaliteit zorgen ze voor mooie wijnen die best de concurrentie met hun ‘grotere’ broeders aankunnen en door hun kleinschaligheid ook beter weerstand kunnen bieden aan de crisis.

Bij Ministerieel besluit van 11 januari 2006 werden 44 wijnboeren geselecteerd om de benaming ‘cru artisan’ te dragen binnen de 8 AOC médocains. Een lijst die elke 10 jaar wordt herzien en/of aangepast en uitgebreid.

Voorzitter van de vereniging is momenteel Maxime Saint-Martin, amper 29 jaar, die zijn eigen domein van 3 ha uitbaat in Saint Estèphe onder de naam ‘Graves de Pez’, perceel dat hij in 2008 aankocht. Tegelijk is hij verantwoordelijk voor een familiaal domein Château Vieux Gaberey, 17 ha, eveneens cru artisan binnen de appellatie Haut-Médoc.

Samen met enkele andere jonge wijnbouwers zoals Charles Brun wil hij de ‘cru artisan’ een nieuwe dynamiek bezorgen met respect voor de natuurlijke landbouw, de plant, het milieu en tegelijk de kwaliteit van de wijnen verbeteren door ook in de kleinere bedrijven een meer efficiënte teelt in te voeren en de productie van de wijn te verbeteren. Binnen deze dynamiek besliste men om de classificatie van de wijnen van 10 op 5 jaar terug te brengen waardoor 2017 een bijzonder druk jaar wordt voor de leden van de Crus Artisans du Médoc. De huidige opsplitsing van de Cru Artisans in appellatie Médoc, appellatie Haut-Médoc en appellatie Communale blijft wel behouden.