Rioja beperkt uitbreiding productiepotentieel tot 645 hectare in 2017

De D.O.Ca. Rioja zal de uitbreiding met nieuwe wijngaarden in 2017 beperken tot  een totaal van 645 hectare. Dit blijkt uit een groei van 1,36% in de omzet over de afgelopen twaalf maanden, dit in toepassing van de productieplanning van kracht voor de periode 2016-2018 ten einde de omzetgroei onder controle te houden. Ook de vergunningen om wijngaarden, gerooid buiten de D.O.Ca., te herplanten met Rioja zullen worden beperkt net als de machtigingen voor nieuwe wijngaarden buiten Rioja te planten.

Het besluit van de Control Board genomen in november 2015, gaf een aanbevolen toename van het productiepotentieel van 387 hectare (0,6% van de regio’s 64.526 ha) voor elk van de drie jaren van het plan (2016, 2017 en 2018). Er waren echter bepalingen in de plaats voor de mogelijkheid van een nieuw onderzoek in de afgelopen twee jaar, afhankelijk van de verkoop prestaties. In die zin is in de overeenkomst uitdrukkelijk gezegd dat: “als op jaarbasis omzetstijging van meer dan 1% op 31 augustus 2016 werd genoteerd, het productiepotentieel voor het jaar 2017 zou worden verhoogd met 1% in plaats van 0,6% wat neerkomt op 645 hectare.”

D.O.Ca. Rioja heeft tot doel de continuïteit van haar model van duurzame ontwikkeling te bestendigen in het kader van de dreiging die uitgaat van het nieuwe vergunningssysteem voor de aanplantingen van nieuwe wijngaarden. Eventuele afwijkingen houden een risico van een aanzienlijke devaluatie van de D.O.Ca. Rioja, risico waartegen de Rioja-wijn-industrie wil zich beschermen door toepassing van de besluiten van de  Control Board. Een onderzoek door deskundigen van de openbare universiteiten van La rioja, Baskenland en Navarra op verzoek van de Control Board, toont trouwens aan dat dit de enig juiste beslissing is.