‘Witte goud’ : opening seizoen grondwitloof

De opening van het 9de seizoen van het Brussels grondwitloof vond plaats in Melsbroek en kon naast de aanwezigheid van lokale prominenten ook rekenen op de aanwezigheid van 2 gedeputeerden van de provincie Vlaams Brabant, maar vooral de aanwezigheid van Vlaams Minister-President Jan Jambon betekende een forse steun voor de witlooftelers.

Rudy Pasgang voorzitter van de vzw Brussel witloof had lovende woorden voor de witlooftelers die passie en kennis in deze erg arbeidsintensieve teelt weten te kaderen. Burgemeester Brion verduidelijkte dat Steenokkerzeel de enige gemeente ter wereld is die de witloofkrop in zijn gemeenteschild draagt en zag in het feit dat zijn gemeente reeds voor de 2de maal dit project organiseert, opnieuw een toekomst voor de witloofteelt die nu meer dan ooit openbloeit als het ‘witte goud’.

Gedeputeerde Tom Dehaene vond drie schatkisten terug in de witloofteelt, te weten een praktische rijkdom door het kweken van zaden en bewaren van de traditie voor het nageslacht,  de witloofbox die naar de scholen gaat waarbij kinderen met witloof kunnen kennismaken. Deze box bereikte de voorbije jaren reeds 200.000 kinderen en tenslotte de streekbox, waarbij de provincie een unieke box met streekproducten lanceert. Zijn collega Gunther Coppens verwees naar het culinaire aspect. Voor hem zijn er slechts 3 landen die een eigen gastronomische waarde uittekenen, te weten, Japan, Italië en Vlaanderen. Gastronomie betekent voor hem gebruik maken van eigen producten die op een eenvoudige manier uitgroeien tot gewaardeerde creaties. Hij had alle respect voor de Franse keuken, maar deze is volgens hem een combinatie van diverse kunstgrepen met te weinig respect voor de eigen Franse producten. Enig chauvinisme is voor de witloof teelt meer dan welkom, waarbij vooral de Vlaamse terroir meer aandacht moet krijgen.

Minister-President Jan Jambon onderstreepte dat het ambacht van witloofteler dat deel uitmaakt van de Vlaamse traditie en dito erfgoed in ere moet worden gehouden. De zaadkorrel van het witloof garandeert een beloftevolle toekomst. De uitreiking van de diploma’s witloofteler, een cursus die werd georganiseerd in samenwerking met de Boerenbond vormt de garantie op de toekomst, te meer daar de jongste laureaat slechts 17 jaar is, aspect dat de interesse in de witloof teelt bevestigt.

Voor het ontstaan van de witloofteelt moeten we terug naar het begin van de negentiende eeuw naar Schaarbeek. De groentetelers van toen, de boerkoezen, teelden o.a. capucienenbaard waarvoor zij dikke wortels gebruikten en na verloop van tijd gingen de boerkozen zich toeleggen op de verbetering van de eerste scheut. Hierdoor evolueerde de Brusselse capucienenbaard automatisch in de richting van de huidige witloofkroppen. Aanvankelijk bleef de teelt beperkt tot Schaarbeek maar op het einde van de negentiende eeuw groeide er ook interesse in aangrenzende gemeenten. Na de Eerste Wereldoorlog ontstond de “witloofdriehoek” Brussel-Mechelen-Leuven. Vandaag is de teelt en de forcerie van grondwitloof uitgestrekt over een vrij groot grondgebied van Vlaanderen met als kern Vlaams-Brabant.

De vzw Brussels grondwitloof maakt onderscheidt tussen Brussels en Brabants grondwitloof. Brussels Grondwitloof is grondwitloof van de meest traditionele soort: Het is geteeld  in de regio Brussel-Mechelen-Leuven uit zaden gekweekt door de teler zelf. De witloofwortels worden ingetafeld in de volle grond en witloofkroppen worden volledig afgedekt met dekgrond. Hieraan dankt het Brussels grondwitloof zijn typische knapperigheid, zijn bitterzoete smaak en zijn fijne bladstructuur. Sinds 2008 is de benaming “Brussels Grondwitloof” beschermd met het Europees streeklabel Beschermde Geografische Aanduiding (BGA).

Brabants Grondwitloof is grondwitloof dat geteeld werd in Vlaanderen uit zaden gekweekt door zaadfirma’s op basis van kruisingsschema’s. De witloofwortels worden ook hier ingetafeld in de volle grond en de witloofkroppen kunnen met of zonder dekgrond geteeld worden. Sinds 2008 heeft Brabants Grondwitloof een erkenning als Streekproduct.be

Brussels en Brabants grondwitloof is herkenbaar aan de sticker die op elke verpakking terug te vinden in. Op deze sticker vind je naast het logo “Brussels Grondwitloof” ook het label “Beschermde Geografische Aanduiding” en de naam van de producent. Naast de naam van de producent draagt elke verpakking ook een uniek volgnummer waarmee de herkomst van het witloof letterlijk tot op het veld kan worden nagegaan.

De veelzijdigheid van het grondwitloof werd andermaal onderstreept door diverse hapjes en creaties die dit regionaal product een absolute kwalitatieve meerwaarde bieden. Op de website vinden belangstellenden niet alleen de culinaire mogelijkheden in de dagelijkse keuken maar ook een lijst van producenten waar dit product kan worden aangekocht, product dat trouwens ook in diverse winkelrekken is weer te vinden en dankzij de labelling makkelijk herkenbaar is.