ABPA engageert zich verder door meer controles van Braziliaans gevogelte

Brazilië, hoofdrolspeler voor gevogelte in de Europese Unie. Brazilië is wereldwijd het grootste exportland van gevogelte en voert zijn producten uit naar meer dan 160 landen. In 2018 exporteerde het land 4,1 miljoen ton gevogelte, goed voor een totale waarde van 6,5 miljard US dollar, en vulde zo het tekort aan op de Europese markt dat zelf niet voldoende gevogelte produceert. Geen risico echter dat de Braziliaanse gevogeltesector de markt van de EU gaat overspoelen, want er bestaan strikte exportquota’s waaraan elk land, dat met Brazilië handel drijft, zich moet houden.

ABPA, kwaliteitsgarantie van de Braziliaanse gevogeltesector:

De Braziliaanse gevogeltesector blijft groeien, gekoppeld aan enorme investeringen die ervoor zorgen dat de kwaliteitsnormen binnen de volledige productieketen zeer hoog zijn. De meest strenge internationale kwaliteitsnormen worden toegepast, wat door ABPA wordt aangetoond met diepgaande analyses in de gevogeltebedrijven zelf, van broedmethodes tot verwerkingsprocessen. Voedselveiligheid, duurzame energie en transport, maar ook dierenwelzijn en gezondheid van de dieren zijn essentiële punten van het ABPA-plan dat toekomstgericht is en constant wordt bijgewerkt.

Optimale omstandigheden voor het kweken en de productie:

De omstandigheden waarin het Braziliaans gevogelte wordt gekweekt en grootgebracht in ABPA-bedrijven zijn uitermate positief. Alle dieren zijn ondergebracht in ruimtes met een optimale temperatuur en veel natuurlijk licht, hebben voldoende bewegingsruimte en krijgen dierenvoeding die rijk is aan voedingsstoffen. Bovendien worden er in de boerderijen strenge maatregelen genomen op gebied van bioveiligheid en genieten ze van een doeltreffende technische en veterinaire ondersteuning.

Een laag energieverbruik is in alle boerderijen prioriteit. Dankzij de gunstige klimatologische omstandigheden moeten de ruimtes niet extra verwarmd worden. Bovendien gebruiken de boerderijen bio-energie die afkomstig is van daarvoor speciaal aangeplante bossen (dus niet van het Amazonewoud) en komt de elektriciteit van waterkrachtcentrales. Het gevogelte krijgt dierenvoeding op basis van soja en mais dat in de nabijheid geteeld wordt.

De voedselveiligheidsnormen zijn zeer hoog en volgen de HACCP-richtlijnen (Hazard Analysis Critical Control Point). Jaarlijks worden er meermaals strenge interne controles uitgevoerd met de garantie dat het gevogelte van een uitstekende kwaliteit is, volledig traceerbaar en conform de eisen van de Europese Unie. Tot slot zorgt de samenwerking van de industrie met diverse familiale boerderijen en meer kleinschalige voedingsbedrijven ervoor dat de hele gemeenschap erop vooruit gaat, door de creatie van nieuwe jobs en een hoger loon. Zo zorgt de Braziliaanse gevogeltesector ook voor positieve effecten op sociaal vlak.

Creatie van een onafhankelijk comité van experten om nog verder te gaan …

De volgende stap binnen het ABPA-plan, dat in de gevogeltesector een referentie wil zijn op gebied van topkwaliteit, was de creatie van een wetenschappelijk comité. Dit raadgevend team bestaat uit vier onafhankelijke experten afkomstig uit de Europese Unie (3 leden) en Brazilië (1 lid). Deze teamleden zijn op hun beurt afkomstig uit diverse sectoren, waaronder voedselveiligheid (met het accent op kwaliteit en traceerbaarheid), milieu, dierenwelzijn en gezondheid. Hoewel dit comité ontstond op initiatief van ABPA, is het doel dat deze commissie totaal onafhankelijk blijft en de gevogeltesector raad geeft.

Ricardo Santin, directeur van ABPA: « Door de onophoudelijke inspanningen die we reeds leverden, beantwoordt de Braziliaanse gevogeltesector vandaag aan de hoogst mogelijke criteria. En daar zijn we ontzettend blij om. Er werden reeds tal van verbeteringen aangebracht en ons doel is om deze optimale werkmethodes verder uit te breiden door andere initiatieven te ontwikkelen, met name door de creatie van een raadgevend en wetenschappelijk comité. De EU is de belangrijkste markt voor Braziliaans gevogelte en we willen aan de vraag beantwoorden door verder topkwaliteitsproducten te leveren. Tenslotte zijn de voedingsproducten die wij exporteren, dezelfde als die wij aan onze families geven. »

De gevogeltesector is uitermate belangrijk voor de Braziliaanse landbouwsector. De 13 058 miljoen ton gevogelte die elk jaar geproduceerd wordt, is hoofdzakelijk afkomstig van familiale landbouwbedrijven. Al deze kwekers zijn aangesloten bij georganiseerde kanalen rondom 45 coöperaties en bedrijven die zich bezighouden met de verkoop en de promotie van Braziliaans gevogelte. De gevogeltesector in Brazilië zorgt voor 4,1 miljoen jobs, direct en indirect.