Belg houdt van zuivel

Zuivel heeft een positief imago bij de Belg. Bijna 90% van de Belgen vindt zuivel veelzijdig en lekker. Daarnaast bevestigt ook 83% van de Belgen dat zuivelproducten prima passen in een gezond voedingspatroon. Ze weten dat zuivelproducten van nature belangrijke vitamines en mineralen bevatten die bijdragen tot een goede botgezondheid.

Uit de aankoop- en consumptiecijfers die GfK Belgium in opdracht van VLAM marktonderzoeksbureau iVox in opdracht van VLAM waarin gepeild werd naar de mening van de Belg over zuivel.

Uit dit onderzoek blijkt dat bijna 90% van de Belgen zuivel veelzijdig en lekker vindt en dat zuivel deel uitmaakt van onze eetcultuur. Daarnaast bevestigt ook 83% van de verzamelt bij een panel van 6 000 Belgische gezinnen blijkt dat zuivel populair is en blijft bij de Belg. De totale zuivelbesteding bedroeg 3,04 miljard euro in 2021, 7,4% meer dan in 2019, vóór de coronacrisis. Dit wordt bevestigd in een onderzoek van het Belgen dat zuivelproducten prima passen in een gezond voedingspatroon. Ze weten dat zuivelproducten van nature belangrijke vitamines en mineralen bevatten die bijdragen tot een goede botgezondheid. Volgens de Belgische Hoge Gezondheidsraad dragen twee tot drie porties melkproducten per dag dragen bij tot een gezonde voeding.

Naast zuivel neemt het aanbod aan plantaardige alternatieven toe. De meerderheid van de Belgen twijfelt erover of plantaardige drinks gezonder zijn dan melk: 26% denkt dat plantaardige drinks gezonder zijn, 34% dat melk gezonder is en 40% heeft geen idee. Millennials (18-35-jarigen) denken in verhouding tot ouderen vaker dat plantaardige drinks gezonder zijn. Jongeren vinden eerder dat zuivel past in een gezonde voeding, maar dat het minder noodzakelijk is.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat plantaardige drinks zoals rijst-, noten- of haverdrinks variatie kunnen bieden in de voeding maar ze zijn qua voedingswaarde niet te vergelijken met melk. Enkel ongezoete plantaardig alternatieven op basis soja benaderen de voedingswaarde van melk en melkproducten op voorwaarde dat ze verrijkt zijn met calcium en vitaminen (zie het etiket). Er is bovendien meer onderzoek nodig naar de relatie tussen plantaardige dranken (en hun afgeleiden) – zij zijn relatief nieuw op de markt – en gezondheid.

Opvallend is ook dat 40% van de ondervraagden denkt dat veel Belgen lactose-intolerant zijn hoewel dat naar schatting maar bij 15 % van de Belgen voorkomt. Verder meent 31% dat de impact van zuivel op het milieu eerder hoog is, maar 52% vindt zuivel wel passen in een milieubewuste levensstijl. Het leeuwendeel van de Belgen vertrouwt erop dat de Belgische zuivelsector voldoende inspanningen levert om de productie zo milieu- en diervriendelijk mogelijk te maken. Slechts 10% zegt hier geen vertrouwen in te hebben. Melkveehouders leveren verschillende inspanningen voor het klimaat en zetten in op een verdere verduurzaming van de sector en onderzoek naar verschillende manieren om zijn uitstoot verder te beperken. Tot slot geeft 62% van de bevraagden aan Belgische zuivelproducten te verkiezen boven buitenlandse.