Biersector treedt toe tot VLAM

Vanaf 1 april 2018 treedt de biersector toe tot VLAM. Daarmee bevestigt hij zijn vertrouwen in VLAM als Vlaams kenniscentrum inzake marketing en communicatie. De biersector werkt sinds 2013 op contractuele basis samen met VLAM.

Sinds 2013 voert VLAM promotie voor de Belgische bieren met de slogan “Fier op ons bier”. De bekendste uiting van deze campagne is de TV-spot, waarin we buitenlandse café-uitbaters hun fierheid op onze Belgische bieren horen etaleren en we de oproep krijgen om zelf ook wat chauvinistischer te zijn op dat vlak. De campagne “Buitenlandse complimenten voor binnenlandse trots” heeft ook een krachtig online luik (www.fieroponsbier.be en www.fiersdenosbieres.be) en zet ook in op de organisatie en/of ondersteuning van events.

De coördinatie en uitwerking van de bierpromotie is in handen van VLAM. De krijtlijnen en strategie worden samen bepaald met de stuurgroep, waarin VLAM samen met marketeers van de brouwerijen en van de federatie Belgische Brouwers en de Belgian Family Brewers zetelt.

De biersector evalueerde de lopende samenwerking met VLAM positief en kiest ervoor een langdurige samenwerking met VLAM aan te gaan door de oprichting van een sectorgroep bier. Hierin zijn de Belgische Brouwers, de Belgian Family Brewers en Toerisme Vlaanderen vertegenwoordigd. Verder worden de horecafederaties (VL, BXL, W) en Febed (federatie van drankenhandelaars) ook betrokken bij de werking indien opportuun.

De promotie voor bieren van bij ons gebeurt steeds met respect voor het convenant inzake reclame en marketing van alcoholhoudende dranken. JEP staat in voor controle op de naleving van het convenant.

Tot slot: Dit jaar pakt VLAM uit met een nieuwe biercampagne. De slogan is “Buitengewone momenten vragen Buitengewoon bier ”.