Château Montose :de ‘pers’ van de toekomst …

Zeer betrokken bij het wijnonderzoek publiceert Château Montrose een wetenschappelijke studie van 3 jaar over de ontwikkeling van perswijnen, in samenwerking met de adviserende oenoloog, specialist op dit gebied, Éric Boissenot, de ISVV en de EPLEFPA. Deze eerste studie betreft de karakterisering van modellen voor de productie van perswijn en zal in 2023 worden voortgezet door een doctoraatsstudent van het ISVV.

“Persen”: de echte organen van evenwicht voor grote wijnen

Hoewel de wijnbouwers veel zorg besteden aan het verkrijgen van een perswijn van goede kwaliteit en aan het correct beredeneren van de toevoeging aan het mengsel, zijn er vreemd genoeg, en ondanks het duidelijke belang van het onderwerp, maar weinig studies gericht op de controle van de produktie van deze “persen” voor rode wijnen, terwijl de persing van witte wijnen uitvoerig is gedocumenteerd.

Voor Vincent Decup – technisch directeur van Château Montrose – is de essentiële vraag hoe je goede perswijnen kunt verkrijgen en het gebruik ervan kunt optimaliseren?

De uitdaging ligt in het beheersen van het persen van de druivendraf, vervolgens in het selecteren van de beste partijen en tenslotte in het bepalen van het aandeel dat in het uiteindelijke mengsel moet worden opgenomen om het subliem te maken.

Deze werkzaamheden, die werden uitgevoerd tijdens de wijnjaren 2016, 2017 en 2018, hadden betrekking op druiven van een veertigtal percelen die beplant waren met twee emblematische Bordeaux-druivenrassen: Merlot en Cabernet-Sauvignon. De kwantitatieve en kwalitatieve vergelijkingen van de perswijnen hebben geresulteerd in een officiële publicatie die door het ISVV is geregistreerd en waarin wordt gewezen op de noodzaak van een perfecte kennis van het wijnbouwpotentieel en de toepassing van een strikte methodologie voor de optimalisering van perswijnen.

Een samenwerking van deskundigen

Voor dit onderzoek hebben het Château Montrose en zijn technisch directeur Vincent Decup, wiens filosofie het is de kwaliteit van de wijnen voortdurend te verbeteren, samengewerkt met de deskundigen Stéphanie Marchand, hoofddocent aan het ISVV, Alain Martinet, hoofd van de landbouwkundige afdeling van de EPLEFPA, en Éric Boissenot, doctor in de oenologie. Deze laatste, bekend om zijn wetenschappelijk werk over het respect van wijn, is een groot voorstander van zachte extracties en “persen”, die hij als een belangrijk kwaliteitsprobleem beschouwt.

Onderzoek in het DNA van het landgoed

Dit onderzoek naar de opwaardering van perswijnen maakt deel uit van vele andere studies en experimenten die in 2016 zijn gestart, toen het R&D-centrum van de Saint-Estèphe Grand Cru Classé werd opgericht en geleid door Vincent Decup. Een toekomstvisie die een integrerend deel uitmaakt van de waarden van Montrose, een dagelijks kompas voor de wijnbouwpraktijken, maar ook voor de teelt en de milieupraktijken. Een tweede deel van deze studie zal in januari 2023 van start gaan met de voltooiing van een thesisproject in het kader van een CIFRE door Margot Larose, doctoraatsstudente aan het ISVV, om licht te werpen op de nog onbekende kwalitatieve aspecten van perswijnen.