Crus Bourgeois du Médoc: ministeriële goedkeuring voor vernieuwde classificatie

De Franse regering heeft ingestemd met het nieuwe lastenboek voor de indeling van de Médoc Cru Bourgeois wijnen. (Het ministerieel besluit van 29 december 2017 werd gepubliceerd in het Staatsblad  4 januari 2018)

De teksten die de criteria en voorwaarden voor de selectie van de kandidaten definiëren waren eerder gevalideerd in Buitengewone Algemene Vergaderingen van de leden van de Unie van Crus Bourgeois du Médoc.

Een terugkeer voor de Crus Bourgeois du Médoc die eeuwenlang werden ingedeeld in een schaal van verdienste met vaste hiërarchie op 3 niveaus “Cru Bourgeois”, “Cru Bourgeois Supérieur” en “Cru Bourgeois Exceptionel”, hiërachie die moet worden hersteld op de etiketten van het wijnoogstjaar 2018.

Aan de nieuwe criteria die de komende vijf jaar de nieuwe ranking zullen bepalen werd meerdere jaren gewerkt. Ze werden opgesteld in overleg met alle leden en met de steun van de overheid en krijgen als belangrijke uitgangspunten o.m. volgende items mee:

. Kwaliteit van de wijn gemeten tijdens een blinde proeverij op verschillende jaargangen,

. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de jury en proevers, gecontroleerd door een onafhankelijke controle-instantie,

. Valorisatie van de positieve punten van elk kasteel,

. Respect voor het milieu,

. Controles tijdens de looptijd van de ranking moeten de consument garanties bieden inzake traceerbaarheid en authenticiteit van elke fles.

De werken voor de publicatie van de nieuwe homologatie voorzien voor 2020 kunnen worden opgestart. Het indienen van aanvragen voor registratie loopt vanaf 1 maart en dit tot 30 september 2018.

Samenvatting: Classificatie vastgesteld voor 5 jaar Crus Bourgeois du Médoc tussen 2020 en 2025, bestaande uit ‘Cru Bourgeois’, ‘Cru Bourgeois Supérieur’ en ‘Cru Bourgeois Exceptionnel’.

De traditionele historische vermelding “Cru Bourgeois” is van toepassing op 7 AOC’s: Médoc, Haut-Médoc, Listrac, Moulis, Margaux, Saint Julien, Pauillac en Saint-Estèphe.