Crus Bourgeois: nieuw klassement waarborgt kwaliteit en oorsprong

Vijf jaar werk, in overleg met alle leden en met de steun van de overheidsinstanties, maakte het mogelijk om deze vijf jaar durende ranglijst op te zetten, waarvan de hoofdlijnen de volgende principes respecteren: Kwaliteit van de wijn gemeten tijdens een blinde proeverij van verschillende jaargangen – Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de juryleden en de proevers, onder toezicht van een controlerende instantie – Voor de aanvullende vermeldingen, waardering van de positieve punten die elk wijnchâteau naar voren heeft gebracht rondom 2 criteria: het technische beheer van de wijngaard en het profileren van de wijn. – Respect voor het milieu – Kwaliteitscontroles gedurende de hele duur van het klassement – Betrokkenheid bij consumenten – Traceerbaarheid en authenticatie van elke fles dankzij de sticker « Cru Bourgeois ». Deze homologatie, die het mogelijk heeft gemaakt om met de uitvoering van de classificatie te beginnen, is gepland voor februari 2020. De domeinen die tot de classificatie willen toetreden kunnen zich nu aanmelden.

Het klassement van de Crus Bourgeois du Médocwijnen geldt voor een periode van 5 jaar, van 2020 tot 2025. Er zullen 3 niveaus zijn in de hiërarchie: « Cru Bourgeois », « Cru Bourgeois Supérieur » en « Cru Bourgeois Exceptionnel ». Geklasseerde oogstjaren: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Gehomologeerde kwaliteitsaanpak:

In 2010 hebben de Crus Bourgeois du Médoc hun eeuwenoude traditionele vermelding weten te redden door een rigoureuze kwaliteitsaanpak op te zetten. Door deze tot dan toe totaal onbekende aanpak in de wijnbouwwereld, is men erin geslaagd om eind 2009 de steun van de Franse overheid in de wacht te slepen die deze aanpak heeft gehomologeerd (verordening van 20 oktober 2009 met besluit van 16 november 2009). Aldus wordt ieder jaar opnieuw, in september, de Officiële Selectie van het nieuwe wijnjaar onthuld en ter kennis van het publiek gebracht.

De kwaliteitsaanpak van de Crus Bourgeois wordt gecontroleerd door een onafhankelijk organisme (Bureau Véritas) op basis van een streng productiedossier. Dit organisme zorgt zo voor een nieuwe blik en onpartijdigheid bij alle etappen. De kwaliteitsaanpak staat open voor alle cru’s van de Médoc die in één van de volgende 8 AOC van de Médoc mogen produceren: Médoc, Haut-Médoc, Listrac-Médoc, Moulis en Médoc, Margaux, Saint-Julien, Pauillac en Saint-Estèphe. De bedrijven die zich kandidaat stellen worden systematisch vooraf bezocht en getoetst om te kijken of ze aan de voorwaarden voldoen alvorens zij hun wijnen aanbieden voor de proefzittingen. Deze proefsessies worden blind uitgevoerd tussen maart en juli door een deskundige jury van 6 professionele wijnproevers die door de sector zijn erkend.

Elk jaar wordt zo een panel blind samengesteld aan de hand van monsters overhandigd door de deelnemende bedrijven en deze doet dienst als referentie voor het betreffende wijnjaar. Het toekennen van de traditionele vermelding « Cru Bourgeois » is gebaseerd op een gemiddelde van de verschillende cijfers die door de zes juryleden individueel en zonder overleg worden gegeven na het proeven. Het cijfer gegeven aan een wijnkasteel dat kandidaat is wordt vervolgens vergeleken met dat van de referentielijst (of panel) van het betreffende wijnjaar: als de wijn een hoger of hetzelfde cijfer krijgt als die van de referentie, dan mag men vervolgens de vermelding « Cru Bourgeois » op de label zetten. Het wijnproeven en het onthullen van de verschillende identiteiten en de uitslagen van de zintuigelijke verificatie, wordt georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van een onafhankelijk organisme.

De sticker « CRU BOURGEOIS»

Alle Crus Bourgeois du Médoc-flessen zijn voorzien van een visueel- en beveiligd herkenningssysteem op een sticker bestaande uit een unieke en willekeurige code. Dit systeem biedt aldus een duidelijke kwaliteitsgarantie en meer veiligheid voor zowel professionele inkopers als voor de consumenten en dit systeem maakt het mogelijk: om de inachtneming van de geproduceerde hoeveelheden te garanderen: de kwaliteit zoals getest en goedgekeurd door de professionele jury, komt overeen met de kwaliteit van de op de markt gebrachte wijn in het aantal toegestane flessen. om de oorsprong en het unieke karakter van iedere fles « Cru Bourgeois » te kunnen waarborgen bij het op de markt brengen. om iedere fles te beschermen tegen vervalsing: In de « Cru Bourgeois » sticker zijn meerdere veiligheidsniveaus aangebracht.

De consument heeft dankzij de QRCode die op iedere sticker is aangebracht rechtstreeks toegang tot de website www.crus-bourgeois.com voor alle informatie over de wijn en het wijnkasteel.