De Belgische visverwerkende industrie in 2018- Seafood Brussel

Van 24 tot en met 26 april 2018 vindt, in Brussels Expo, Seafood Expo Global (SEG), de grootste vakbeurs ter wereld voor de vis- en zeevruchtenindustrie, plaats. Een beknopt overzicht van de belangrijkste trends en nieuwsfeiten over de Belgische visverwerkende industrie en de Belgische visconsumptie.

VIS EN GEZOND

De Belgische groepering van de visindustrie “VIS & GEZOND” staat in voor de vertegenwoordiging van haar leden bij officiële instanties, en voor de verdediging en de bevordering, in de meest uitgebreide zin, van de algemene professionele en corporatieve belangen van haar leden. De leden van de groepering “Vis & Gezond” zijn Belgische bedrijven actief in de bewerking, verwerking en verkoop van vis en visproducten. Hun werkgebied kan zich zowel op de Belgische als op de ruimere Europese en internationale markten situeren. Vis & Gezond telt een twintigtal leden– de grootste uit de markt –en dekt daarmee de Belgische sector vrij goed af. De groepering is lid van het Europese orgaan AIPCE dat alle landenorganisaties bundelt.

Elk Belgisch visverwerkend bedrijf (met VE-nummer) kan lid worden van de beroepsvereniging. Het groeiend aantal leden verhoogt de drukkingskracht van de groepering bij het tot stand komen van nationale en Europese regelgevingen. Relevante informatie voor de sector wordt besproken op de ledenvergaderingen of verspreid via e-mail. Zo blijven de leden up-to-date over de evoluties binnen de sector. www.visengezond.be

ECONOMISCH GEWICHT

De Belgische visverwerkende industrie stelt vandaag nagenoeg 2.000 mensen tewerk en is met een omzet van meer dan 1,1 miljard euro een belangrijke speler in de Belgische economie. In 2014 bestonden er 271 bedrijvendie aan visverwerking deden in België, met concentraties rond de visveilingen in Oostende en Zeebrugge, en een groot aantal vestigingen rond Brussel.

De Belgische visverwerkende industrie heeft een gevarieerd aantal bedrijfsactiviteiten. Tot 22% van de bedrijven doet aan visbewerking (versnijden), 55% doet aan visverwerking (o.a. roken en bereide maaltijden) en 20% deed beide activiteiten. Hierbij is fileren de belangrijkste bewerkende activiteit en zijn roken, diepvries en bereide maaltijden de belangrijkste verwerkende activiteiten. (bron : Instituut voor Landbouw- en visserijonderzoek).

De kwaliteit van de vis die de Belgische consument op zijn bord krijgt, is met de jaren ontegensprekelijk verbeterd. Een onberispelijke houding van onze visverwerkende industrie en concrete initiatieven zoals bijvoorbeeld de autocontrolegids hebben hier een actieve bijdrage geleverd. Op vele vlakken wordt de Belgische visindustrie binnen de Europese Unie aanzien als een voorloper op vlak van kwaliteit en controle.vis12

AUTOCONTROLEGIDS G-032 VAN DE VISSECTOR

De autocontrolegids is een document dat dient als richtlijn om uw autocontrolesysteem bij te sturen en te laten valideren door een certificeringinstelling. Bedrijven met een gevalideerd autocontrolesysteem zullen een voordeel hebben op het jaarlijks te betalen bedrag van de heffingen t.a.v. het FAVV. Bij afwezigheid van een gevalideerd autocontrolesysteem wordt het bedrag van de heffingen vanaf 2011 verdubbeld, en nemen de controles door het FAVV toe. Daartegenover staat een bonus indien het bedrijf wel een gevalideerd autocontrolesysteem heeft, de heffingen worden dan gehalveerd.

De autocontrolegids G-032 voor de visverwerkende sector werd in juni 2011 goedgekeurd door het FAVV. Dus de autocontrolegids slaat op controles die het bedrijf zelf moet doen. Het FAVV doet steekproefsgewijze controles om te verifiëren of het bedrijf voldoet. Ook de HACCP (Hazardous analysis on critical control points) wordt toegepast.

Daarnaast hebben de meeste bedrijven ook audits moeten ondergaan en zijn ze  IFS (International Food Standard) en/of BRC (British Retail Consortium) waarbij de lat naar voedselcontroles en -veiligheid zeer hoog gelegd wordt. Bij import uit derde landen moet de producent EU-gekeurd zijn, moet hij voor iedere export gezondheidscertificaten voorleggen (gebaseerd op plaatselijke labo-analyses); Bij import doet het FAVV grenscontrole (met staalnames) en is er een Rapid Alert List als er iets niet pluis is (alle EU-landen worden dan onmiddellijk verwittigd dat van die leverancier niet meer mag geïmporteerd worden).

De importerende bedrijven zelf doen dan nog eens controles met hun eigen kwaliteitsdienst (ook met staalnames en laboanalyses). Ook de afnemers/klanten van de importerende firma’s doen zelf ook nog controles en labo-analyses. Dus er wordt echt zeer intens gekeurd en gecontroleerd om de risico’s tot een minimum te beperken.

DUURZAAMHEID: Een verantwoorde aanpak is en blijft meer dan ooit onontbeerlijk om de duurzaamheid van onze industrie te kunnen waarborgen.  Het is dan ook bijzonder hoopgevend om op te merken dat problematieken zoals overbevissing een gunstige evolutie kenden en dat een plichtsbewuste houding haar vruchten afwerpt.

VEELZIJDIGHEID: De veelzijdigheid van de vissector, met een evenwichtige mix van wilde vis en gekweekte vis, verse vis en diepvriesvis, inlandse vis en ingevoerde vis, moet het mogelijk maken de stijgende consumptie van gezonde vis bij onze bevolking, die wij resoluut aanmoedigen, ook in de komende jaren mogelijk én gezond te houden.