Delhaize stopt samenwerking met Veviba groep met onmiddellijke ingang

Elke inbreuk op voedselveiligheid is onaanvaardbaar. Delhaize kondigt aan dat ze de samenwerking met alle filialen van de Veviba Groep met onmiddellijke ingang stopzet. Delhaize neemt deze beslissing op basis van de feiten die vastgesteld zijn tijdens een onderzoek van het Federaal Voedselagentschap en de gerechtelijke autoriteiten . Het gaat hierbij onder meer over fraude en ernstige inbreuken op de voedselveiligheid bij Veviba in Bastogne. Deze vaststellingen hebben geleid tot een volledige en onherstelbare vertrouwensbreuk tussen Delhaize en de Veviba Groep. Delhaize wil  haar klanten de garantie bieden dat ze op elk moment in volle vertrouwen veilige kwaliteitsvolle producten kunnen kopen in haar winkels.

De zware feiten die werden vastgesteld bij Veviba Bastogne en eerder deze week door minister Ducarme en het Federaal Voedselagentschap werden gecommuniceerd hebben gevolgen voor de samenwerking tussen Delhaize en de volledige Veviba Groep. De vastgestelde wanpraktijken zijn absoluut onaanvaardbaar voor Delhaize en hebben het vertrouwen in  alle ondernemingen van de Veviba Groep op een onherstelbare manier geschonden. Delhaize maakt geen enkel compromis inzake voedselveiligheid en duldt dan ook geen enkele inbreuk hierop. Bijgevolg werd de beslissing genomen om de samenwerking met onmiddellijke ingang stop te zetten en dit met alle filialen van de Veviba Groep. Het gaat om de bedrijven Veviba in Bastogne, Adriaens in Zottegem, Lanciers in Rochefort en Verbist in Izegem.

Dit betekent ook dat alle producten afkomstig van Veviba Groep die op donderdag 8 maart preventief uit de rekken werden genomen, niet zullen verkocht worden. We willen onze klanten geruststellen dat er geen enkel product meer geleverd door de Veviba Groep in de rekken van Delhaize ligt.

Delhaize maakt momenteel afspraken met alternatieve leveranciers om de aanvoer van rundvlees in haar winkels zo goed als mogelijk te verzekeren. Delhaize blijft daarbij consequent kiezen voor Belgische en lokale verse producten. Delhaize engageert zich om op elk moment aan haar klanten veilige, kwaliteitsvolle en betrouwbare producten aan te bieden.