Fruit Logistica: European statistics handbook 2022

De nieuwste editie bevat actuele cijfers en een diepgaande analyse van de belangrijkste Europese markten, zodat de spelers in de industrie betere zakelijke beslissingen kunnen nemen. Het kan nu worden gedownload op de website van FRUIT LOGISTICA.

Het onlangs gepubliceerde European Statistics Handbook 2022 kan nu worden gedownload van de FRUIT LOGISTICA website. Ter voorbereiding van ‘s werelds grootste vakbeurs voor de fruithandel, die van 5 tot en met 7 april 2022 in Berlijn plaatsvindt, biedt de publicatie niet alleen actuele cijfers maar ook diepgaande analyses om de industrie te helpen inzicht te krijgen in productie-, aanbod- en handelsgegevens van een breed scala van Europese markten. Het European Handbook 2022 is uitgebreid met Portugal, Oostenrijk, Kroatië, Hongarije, Bulgarije en Roemenië. De laatste vier EU-lidstaten in Zuidoost-Europa hebben een groot productiepotentieel, dat tot dusver echter slechts gedeeltelijk wordt benut.

De vijf belangrijkste bevindingen van het European Statistics Handbook 2022 zijn:

  1. Na een inzinking van de buitenshuis vraag in het eerste jaar van de pandemie is de situatie in Europa in 2021 enigszins afgenomen, maar het niveau van de jaren vóór 2020 is nog niet terug bereikt. Een verdere stijging van de detailhandelsaankopen van verse groenten en fruit werd dan ook niet verwacht. En inderdaad, de voorlopige resultaten van verschillende Europese landen laten een stagnatie of een lichte daling van de aankoopvolumes zien, maar deze liggen nog steeds ruim boven het niveau van 2019. De consumentenbestedingen zijn licht blijven stijgen.
  2. De gebruikelijke problemen in verband met het weer waren niet afwezig in 2021. Vorst in Zuid-Europa heeft de steenfruitoogst aldaar gedecimeerd, terwijl zware regenval medio juli in West-Europa voor mislukkingen heeft gezorgd, vooral wat groenten betreft. Deze tekorten veroorzaakten prijsstijgingen, die ook vaak in de media werden besproken.
  3. De kosten stegen echter veel sterker, vooral voor energie en meststoffen. Bovendien was er een sterke stijging van de lonen. Ondanks de hogere prijzen bevinden producenten en handelaren zich dus zelden in een betere positie dan een jaar geleden. De gestegen energieprijzen zijn een grote zorg voor de producenten in de beschermde teelten van Noordwest-Europa, zodat de aanplant voor het seizoen 2022 vaak later plaatsvond dan gewoonlijk.
  4. Hogere logistieke kosten en een ongekend tekort aan beschikbare containers bedreigen de buitenlandse handel van veel exportgerichte landen. De effecten zullen echter pas later meetbaar zijn; in 2021 waren er nog geen significante beperkingen.
  5. Het effect van de Brexit op de goederenstroom was daarentegen minder groot dan gevreesd, met leveringen van het vasteland naar het eiland die slechts iets lager waren dan voorheen.

Het European Statistics Handbook 2022 is opgesteld door de Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) in samenwerking met Fruitnet Media International. Het wordt uitgegeven door de FRUIT LOGISTICA, die begin april in Berlijn plaatsvindt. Het kan gratis worden gedownload.