GDON Bordeaux strijdt tegen ‘flavescence dorée’

De vrij recente druivenziekte ‘flavescence dorée’ (letterlijk: goudgele verkleuring) wordt van de ene wijnstok op de andere doorgegeven wanneer het kleine vectorinsect, de bladspringer Scaphoideus titanus, in de bladeren van de wijnstokken bijt. De ziekte zorgt ervoor dat een deel van de oogst verloren gaat, en kan op termijn de wijnstokken definitief aantasten, waardoor het voortbestaan van de wijngaard in het gedrang komt.

Voor het bestrijden van deze wijngaardziekte, die in de jaren 1990 voor het eerst opdook in de regio van Bordeaux, heeft de sector in 2007 een collectief toezicht opgericht. Concreet wordt de wijngaard geobserveerd door vallenzetters die de insecten tellen, en groepjes van een tiental opgeleide personen die in een vooraf afgebakend gebied op zoek gaan naar symptomen van ‘flavescence dorée’. Ze hebben de opdracht om elke verdachte wijnstok te melden. Dit toezicht is georganiseerd in de vorm van een GDON (groepering voor de bescherming tegen schadelijke organismen in de wijngaard) en maakt het mogelijk om de verplichte behandelingen tot een minimum te beperken en de ziekte in te dammen.

Inmiddels dekken de 150 leden van de groepering de hele wijnstreek van Bordeaux. Realisaties van GDON des Bordeaux in 2020: 7.632 hectare verkend, 83% van de wijngaarden uitgerust met vallen voor bladspringers, en 25.045 kilometer afgelegd in wijngaarden van begin augustus tot half oktober (1,6 keer de afstand van Brussel tot Tahiti). Dankzij deze inspanningen moest 30% van de oppervlakte niet worden behandeld.

Uittesten van nieuwe tools

Er werden 400 foto’s van symptomatische wijnstokken genomen door het onderzoekslaboratorium IMS in samenwerking met GDON des Bordeaux. Op basis van de aantekening van de symptomen op de foto’s door de technici van GDON des Bordeaux zal een algoritme kunnen worden ontwikkeld om ‘flavescence dorée’ te herkennen. Het algoritme zal dan op termijn kunnen worden geïntegreerd in een camera die op de oogstmachines wordt gemonteerd.

Meer info: https://www.gdon-bordeaux.fr/