Iers vlees

Ierland is onbetwistbaar het land van de herkauwers en geniet door de golfstroom van een gematigd klimaat. Dit betekent meer dan 180 dagen regen per jaar, 80% van de OCG onder grasland (40% in de EU), 26% productiever grasland dan het EU-gemiddelde, langste grasgroeiseizoen in Europa. De Ierse veeteelt noteert 1,5 miljoen melkkoeien, 0,9 miljoen zoogkoeien en 2,8 miljoen ooien.

Bord Bia is de exportbevorderingsinstantie voor Ierse producten van het Ierse ministerie van Landbouw. Bord Bia heeft als missie te fungeren als schakel tussen voedsel- en tuinbouwproducenten en hun klanten over de hele wereld. Begrijpelijk als men weet dat 85-90% van het Iers vlees wordt geëxporteerd. In 2020 leverde de export in Europa maar liefst 2,3 miljard euro op. Groot Brittannië kocht voor ruim 1 miljard euro; De EU-landen eveneens 1 miljard euro (Nederland: 200 miljoen euro – Italië: 200 miljoen euro – Frankrijk: 160 miljoen euro – Duitsland: 130 miljoen euro – Spanje: 50 miljoen euro – Zweden: 50 miljoen euro – België: 50 miljoen euro.) Andere Europese landen waren goed voor 0.3 miljard euro.

Een systeem aangepast aan het land:

Zoogkoeienhouderij in Ierland: gemiddeld 95% van het voeder is vers of geoogst gras, gemiddeld 220 dagen weidegang dag/nacht per jaar, een gemiddelde afstand van 50 km tussen de boerderij en het slachthuis. Kenmerkend zijn dan ook de vele familiebedrijven en hun bijzonder sterke verbondenheid met het land. Prime runderen staan model voor Iers rundvlees. Het Prime Cattle, een jong, licht, met gras gevoed dier, vormt het hart van de Ierse productie. Algemeen wordt verwacht dat het aanbod van Iers rundvlees zich dit jaar volledig zal herstellen.

Iers lam: 2 systemen – bij de lammeren zien we een groeiende kudde – om de waarde van het land te verhogen:

Laaglandlammeren: aflammeren: januari-maart – afmesten: maart-oktober – Regio’s : Centrale vlakten Ierland – Rassen: Suffolk, Charollais, Texel, Belclare

Hooglandlammeren (Hill Lamb): aflammeren: april-mei – afmesten: september-maart – Regio’s: Connemara , Kerry, Waterford…- Rassen: Cheviot, Blackface

Origin Green:

De basisprincipes voor een betere landbouw werden in 2012 vastgelegd en beogen een voortdurende verbetering van de Ierse voedsel- en tuinbouwproductie met de nodige aandacht voor kwaliteit, duurzaamheid en respect voor mensen. Tegelijk wil Ierland anticiperen op de eisen van Ierlands grote zakelijke klanten met CSR-programma’s en  Scope 3-emissies

Het Principe :

Op de boerderij: SBLAS-lidmaatschap, Audit om de 18 maanden, 650 per week, ISO 17065-2012 accreditatie, deelname van 85% van de rundveehouders en 90% van de rundvleesproductie.

Zakelijk: Continu verbeteringsplan over 3-5 jaar, meetbare doelstellingen volgens 3 werkgebieden, jaarlijkse meting van vooruitgang door middel van audit, ->90% van geëxporteerd rundvlees.

De audit richt zich op de naleving van de voorschriften, Opname van praktijken: Online pre-audit, Veehouderijpraktijken (begrazing, huisvesting, slachtleeftijd, vernieuwing…), Bodembeheer (analyses, vernieuwing grasland…), Lokale integratie… De landbouwer ontvangt een geïndividualiseerd verslag met o.m. koolstofvoetafdruk, broeikasgassen, Groepsvergelijking over kunstmestgebruik, weidebeheer, gebruik van krachtvoer…

Bevordering van goede praktijken:

Individueel controleverslag, basis voor de werkzaamheden van de adviseur veehouderij. E-learning platform over economische en ecologische beste praktijken. CarbonFoot-printchampions: 400 melkveebedrijven met de beste reductie van broeikasgasemissies, Signpost, een netwerk van landbouwbedrijven die emissiereductie-initiatieven uitvoeren

Het Voortgangsverslag Groen 2021 omvat de resultaten van  300 bedrijven, 55.000 boerderijen, 71.000 leden en belicht 90% van de export

Op het niveau van de boerderij:

6,3%: gemiddelde daling van de CO2-uitstoot per kg door SBLAS-leden geproduceerd rundvlees in de periode 2013/19. 6%: gemiddelde daling van de CO2-uitstoot per liter door SBLAS-leden geproduceerde melk in 2013/19. 1.144.536 bomen geplant tussen 2014 en 2019, 290.000 Berekende koolstofvoetafdrukken tot op heden, verspreiding van 21.000 Auditverslagen onder SBLAS- en SDAS-leden in 2021

Op AFI-niveau:

Bedrijven die zich ten doel hebben gesteld hun broeikasgasemissies te verminderen, hebben hun emissies per geproduceerde eenheid in de periode 2017-2019 met gemiddeld 14% verminderd. Ondernemingen die zich ten doel hebben gesteld hun energieverbruik te verminderen, hebben hun verbruik per geproduceerde eenheid in de periode 2017-2019 met gemiddeld 6,5% verminderd. Ondernemingen die zich ten doel hebben gesteld hun verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen, hebben hun verbruik per geproduceerde eenheid in de periode 2017-2019 met gemiddeld 8,7% verminderd.

Met deze resultaten voor ogen is het overduidelijk dat Iers vlees op onze –zomerse- bbq meer dan een plaatsje mag opeisen.

In een aparte bijdrage verzorgen we enkele algemene Bord Bia suggesties en ook enkele recepten.