Muzikale champagnereis

Het Beneluxbureau van de Champagne zet zich aldus directeur Grégoire Van Den Ostende ook ik 2018 in voor een verdere inburgering van dit edel product bij het brede publiek.

De presentatie van het programma 2018 werd muzikaal opgeluisterd door Renaud Crols (viool, piano) en Renaud Dardenne (gitaar) die via een muzikale reis langsheen de vier windstreken de diversiteit van de verschillende types Champagne omgordden. Het programma omvat in eerste instantie een trilogie van maatregelen die vooreerst de diversiteit en de waarden van de Champagne toelichten. Het grote publiek is onvoldoende op de hoogte van de enorme diversiteit binnen dit wijnsegment en moet ook beter over de waarde van de verschillende champagnes worden ingelicht. Een ander hot item is de vorming via diverse instanties, en tot slot moet er permanent worden geijverd voor de bevestiging en de bescherming van de oorsprongsbenaming.

De trimestriële acties met de chefs lopen ook dit jaar door, chefs krijgen via deze acties de kans om de rijkdom van de champagne te achterhalen zodat ze hun creaties meer inventiviteit kunnen meegeven. Een actie die eveneens in het voordeel speelt van de eindconsument én door de pairing én door de nieuwe gerechten die ze kunnen proeven.

Naar het grote publiek toe komt er later op het jaar opnieuw een grote fotowedstrijd die voor iedereen openstaat, wedstrijd die als centraal thema vanzelfsprekend ‘champagne’ meekrijgt. In het najaar is er opnieuw een wedstrijd voor de Belgische hotelscholen. De belangstelling hiervoor groeit elk jaar aldus Grégoire en heeft een lange termijnvisie. Jong geleerd is oud gedaan, de bewustwording van de deelnemende hotelscholen is een zeer positief gegeven, menigeen wil immers met de trofee pronken, maar het is eveneens een garantie op de toekomst.

Rond de Belgische dag van de champagne, dit jaar op 8 oktober, worden tal van acties gepland, acties die in volle ontwikkelingsfase zitten. Over het hoe en waarom volgt tijdig bijkomende informatie.