Nieuw management Gault&Millau Nederland

Gault&Millau Nederland gaat verder onder leiding van Godfried van der Lugt in samenwerking met Gault&Millau Benelux. De licentie van Gault&Millau Nederland die vertegenwoordigd werd door de heer Jan van Lissum, eigenaar van de Wine and Food Association, liep per eind december 2017 af nadat deze een jaar eerder was opgezegd door Gault&Millau Benelux. Gault&Millau Benelux neemt de activiteiten in Nederland in eigen beheer per 2018.

In de eerste plaats zal het nieuwe team zich concentreren op de realisatie van een nieuwe restaurantgids die nog meer aansluit bij de internationale criteria, op evenementen door en voor chefs en op een online en mobiel platform. De eerste editie van de volledig vernieuwde gids komt uit in december 2018. Net zoals in andere landen wordt deze gids in totale redactionele onafhankelijkheid en volledige objectiviteit gerealiseerd. Net zoals in België wordt een onafhankelijk inspectieteam en een gastronomisch reviewteam op de been gebracht.

Godfried van der Lugt was de oprichter en organisator van het Hospitality Magazine VENUEZ en de VENUEZ Barshow. In 2007 lanceerde hij ook de Hospitality & Style Awards. Na de verkoop van VENUEZ in 2013 was Van der Lugt bij Management Media verantwoordelijk voor de totstandkoming van Entree Magazine, een samenvoeging van de drie horeca vakbladen VENUEZ, Horeca Entree en Proost, en de organisatie van de Entree Awards. Van der Lugt wordt de Managing partner van Gault&Millau Nederland.

Gault&Millau Benelux is Jan van Lissum dankbaar voor wat hij de afgelopen jaren heeft betekend voor de Nederlandse Gastronomie en Gault&Millau in het bijzonder.