Natur- & geopark Mellertal: erkend door Unesco

In het Natur- & Geopark Mëllerdall (NGPM) wordt momenteel een vreugdedansje gedaan: tijdens de 214ste sessie, van 30 maart tot 13 april in Parijs, heeft de Uitvoerende Raad van UNESCO het NGPM aanvaard binnen het wereldwijde netwerk van UNESCO-geoparken.

De Uitvoerende Raad heeft de unanieme aanbeveling van de Wereldwijde UNESCO-Geoparken gevolgd. Die aanbeveling kwam er op basis van een gedetailleerd onderzoek van de kandidatuur van het NGPM en rapporten die UNESCO-experts konden voorleggen tijdens een online conferentie van 8 tot 11 december 2021. Van de 18 kandidaturen die uNESCO in 2019 en 2020 ontvangen heeft werden acht regio’s erkend als nieuwe geoparken binnen het wereldwijde UNESCO-netwerk dat nu bestaat uit 177 leden in 46 landen.

“Wij zijn bijzonder trots om te zien dat onze inspanningen beloond zijn geworden en dat onze regio het waard is om op de UNESCO-lijst van geoparken te staan,” aldus een fiere Claude Petit, directeur van het Natur- & Geopark Mëllerdall