Nieuwe biogasmotor zorgt voor duurzamere brouwerij in Hoegaarden

Door nieuwe biogasmotor wordt 59% meer groene energie geproduceerd. AB InBev lanceerde in 2013 een aantal ambitieuze milieu doelstellingen waaronder het terugdringen van het wereldwijde energieverbruik met 10% tegen eind 2017. In België is de ingebruikname van een biogasmotor op de brouwerij in Hoegaarden een nieuwe stap naar een groenere brouwomgeving. De biogasmotor werd in samenwerking met partner Van Parijs Maes Engineering geïnstalleerd.

Nieuw, groener en beter

In de biologische waterzuiveringsinstallatie van een anaerobe reactor wordt afval omgezet naar biogas door gebruik te maken van een natuurlijk gistingsproces. Dit gas wordt vervolgens opgevangen en naar de biogasmotor gestuurd. De verbrandingsoven binnenin de motor zal daar het biogas omzetten in elektriciteit en warmte. Deze elektriciteit zal rechtstreeks op de waterzuivering zelf worden verbruikt (pompen, motoren, beluchters,…). De restwarmte zal opnieuw terugvloeien naar de anaerobe reactor, waardoor deze beter gaat werken. Dit gebeurt op een milieuvriendelijke manier. Biogas is namelijk een nevenproduct van het waterzuiveringsproces en in plaats van dit zoals gewoonlijk op te branden in een fakkel zonder verder nut, kan AB InBev dit, dankzij de biogasmotor, nu inzetten om duurzaam energie op te wekken.

Voor het ontwikkelen van deze nieuwe motor deed de brouwerij een beroep op de expertise van een externe engineering bedrijf. AB InBev zal het biogas leveren via haar waterzuiveringsinstallatie en ontvangt de geproduceerde elektriciteit en warmte.

Overtuigende resultaten: De biogasmotor heeft een totale productiecapaciteit van 195kW, wat maar liefst 20% meer is in vergelijking met de vorige biogasmotor Ter vergelijking: met dit vermogen zouden ongeveer 115 gezinnen een jaar voorzien kunnen worden van de nodige energie.

“De resultaten na één jaar ingebruikname van de nieuwe biogasmotor zijn alvast overtuigend”, zegt Anne Ghanima, Brewery Manager Hoegaarden. “We hebben op één jaar tijd een energie efficiëntie van maar liefst 59% geboekt ten opzichte van de vroegere installatie”.

Werken met een biogasmotor is beter voor het milieu en past dus perfect in de Betere Wereld Droom van AB InBev. Brewery Manager Anne Ghanima: “De brouwerij streeft ernaar haar impact op de omgeving zoveel mogelijk te reduceren. We zijn dan ook altijd op zoek naar nieuwe manieren om duurzamer te werken en focussen ons op het behalen van onze ambitieuze milieudoelstellingen. Eén daarvan is ‘Het wereldwijde energieverbruik per hectoliter productie verminderen met 10% tegen eind 2017’. De ingebruikname van de  biogasmotor brengt ons weer een stukje dichter bij ons doel”.