Predicaat ‘Koninklijk’ voor Swinkels Family brewers

Eervolle onderscheiding als aftrap van 300-jarig jubileum brouwerij. Aan Swinkels Family Brewers, waartoe de brouwerijen Palm & De Hoorn uit Steenhuffel en Rodenbach uit Roeselare behoren, is door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander het predicaat Koninklijk toegekend, waardoor het bedrijf vanaf nu Royal Swinkels Family Brewers mag heten. Het predicaat is een bekroning op het 300-jarig bestaan van brouwerij Bavaria en is op 27 maart overhandigd door de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant.

Een bekroning op het 300-jarig bestaan

Directievoorzitter Jan-Renier Swinkels: “Het is een voorrecht om het predicaat Koninklijk te mogen voeren. Dit kon niet op een beter moment komen dan tijdens de aftrap van de festiviteiten rond ons 300-jarig bestaan. Het is een bekroning voor iedereen die in die 300 jaren een bijdrage leverde aan deze mooie brouwerij: aan de kwaliteit, de groei, verduurzaming en innovaties. Drie eeuwen ondernemerschap, passie voor bier en vakmanschap wat generatie op generatie is doorgegeven. Maar ook een extra stimulans om het nog beter te doen, voor onze brouwerijen en iedereen die daarbij betrokken is. Voor de familie en de maatschappij waarin we geworteld zijn. 300 jaar brouwerij Bavaria is een mijlpaal om bij stil te staan en om te vieren, en dat we daarbij ons bedrijf nu ook Royal Swinkels Family Brewers mogen noemen maakt het feest compleet!”

Bezoek Koningin Máxima

Ter ere van het 300-jarig bestaan was Hare Majesteit Koningin Máxima op 28 maart aanwezig bij de officiële opening van het jubileumjaar in het Nederlandse Lieshout. Koningin Máxima ontmoette de 6e, de 7e en 8e generatie van de familie Swinkels en tijdens de rondleiding door brouwerij Bavaria sprak zij met verschillende medewerkers. Tot slot werd in haar bijzijn een 300-liter vat aangeslagen en geproost met alle aanwezigen.

Lokale en internationale versteviging

Swinkels Family Brewers is 300 jaar geleden begonnen in het Nederlands Brabantse Lieshout en is vandaag de dag nog steeds een onafhankelijk familiebedrijf. Na jaren van groei heeft het bedrijf inmiddels zeven brouwerijen in Nederland, België en Ethiopië. Inmiddels geeft de zevende generatie van de familie Swinkels leiding aan het bedrijf. Het familiebedrijf groeide de afgelopen jaren o.a. door overnames, waaronder die van Palm Belgian Craft Brewers (Brouwerijen Palm & De Hoorn en Rodenbach) in 2016 en Bier&cO, een van de grootste bierimporteurs van Europa, in 2018.