Productie- en exportcijfers 2015 Parmaham

De totale productie van Parmaham haalde in 2015 8.462.000 hammen, wat op een lichte daling neerkomt van 3,8% ten opzichte van 2014. Italië blijft de belangrijkste markt waar 68% van de totale productie wordt verkocht.

In België blijft de tendens positief met een stijging van 4,2%. Tal van nieuwe markten zoals Polen, Hongarije, Slovakije, Malta maar ook Aziatische landen, Noord-Amerikaanse en centraal Amerikaanse landen, Africa, enz. beginnen nu ook Parmaham in te voeren wat de export een algemene stijging bezorgt van zo’n 3,9%.

In 2014 registreerden we een algemene verkoopdaling van 2% voor de markt van gerookte ham, maar Parmaham slaagde erin zijn marktaandeel te heroveren tot op 33,5%. Los daarvan springt het verkoopherstel van Parmaham in de tweede helft van het jaar duidelijk in het oog. Vanaf de zomermaanden kenden de verkoopcijfers een positieve evolutie, wat Parmaham toeliet om de aanzienlijke stock uit de voorgaande maanden weg te werken en de verkoopprijzen voor de distributiesector opnieuw in evenwicht te brengen.

Ook de export kende een gestage evolutie: in 2015 werden 2.724.813 hammen voorzien van de hertogelijke kroon, goed voor een stijging van 3,9% (100.000 hammen) ten opzichte van het voorgaande jaar en een geschatte omzet van 260 miljoen euro. “Onze exportcijfers zijn bijzonder goed”, aldus Vittorio Capanna, voorzitter van het Parmaham Consortium. “De strategische keuze om te focussen op een evenwichtige ontwikkeling loont. Naast het jaarresultaat zet ook de analyse op middellange termijn onze buitengewone cijfers in de kijker: ons exportvolume is in de afgelopen tien jaar gestegen met 50% en bedraagt vandaag 32% van onze jaarlijkse productie. Deze cijfers zijn het resultaat van een uitstekende geografische marktdiversificatie en een efficiënte teaminspanning. De sector heeft deze aspecten optimaal benut, en Parmaham is erin geslaagd uit te groeien tot een internationale marktleider voor premiumvlees.”

De EU-markt noteerde een stijging met 34.000 hammen (+ 66.000 voor derde landen) en is vandaag goed voor 61% van de export. Dit aandeel neemt jaarlijks af ten voordele van derde landen, die op lange termijn blijk geven van een meer uitgesproken groei. De Verenigde Staten consolideerden hun schitterende resultaten van het vorige jaar en profileerden zich als de grootste buitenlandse markt met 582.000 hammen (+3%), gevolgd door Frankrijk en Duitsland op een gedeelde tweede plaats (454.000), met een respectieve groei van 4% en 2%, meteen gevolgd door Groot-Brittannië met 337.000 hammen die een lichte daling noteert van 3,1% en België op de vierde plaats met 140.000 hammen, wat goed is voor een stijging van 4,2%.

De Noord- en Oost-Europese landen zetten hun groei gestaag voort, terwijl voor de overzeese landen vooral de schitterende resultaten van Japan met 125.000 hammen (+18%), Canada met een groei van 19% en Australië (+13%) in het oog sprongen. Ook China (+75%) behaalde positieve resultaten: Parma Ham slaagde er voor het eerst in de kaap van tienduizend hammen te ronden. De enige negatieve cijfers voor 2015 werden genoteerd in Rusland, waar de export kelderde door het invoerverbod.

Voorgesneden Parmaham

Met een aandeel van 19% in de productie bleek de voorgesneden ham een belangrijk segment te zijn voor de ontwikkeling van de volledige sector. In 2015 werd een stijging genoteerd van 6,3% met 79 miljoen pakjes, wat overeenstemt met 1.582.000 hammen. Italië herstelde zich eindelijk. Na drie opeenvolgende jaren met dalende cijfers, noteerde het land een bemoedigende +7,3% met 18 miljoen pakjes voorgesneden ham en evenaarde het de verkoopvolumes van voor de crisis (2010 en 2011).

Ook de export bleef aanzienlijk groeien (+5,9%) en was goed voor 75% van de voorverpakte ham: 57% daarvan ging naar de EU-markt, en de overige 18% vond zijn weg naar derde landen. De voornaamste buitenlandse markten waren allemaal positief, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. De markt van voorgesneden ham kende daar lang een positieve ontwikkeling, maar lijkt nu te zijn verzadigd.

De EU-markt noteerde een totale stijging van 5,1%, met buitengewone prestaties in Oost-Europa: de stijging bereikte daar bijna 70%. Ook de niet-Europese markten, zoals de VS (+8,3%), Canada (+28,5%) en Australië (+43,4%) wisten mooie resultaten neer te zetten.