Tequila regulatory council vraagt …

Heineken de ‘Geografische Aanduiding’ status van tequila te respecteren

 

Onrechtmatig gebruik van aanduiding ‘tequila’ in Desperados-bier

De Europese Commissie (EC) kende tequila in 2019 de status van Geografische Aanduiding (GA) toe. Daarmee is tequila het eerste product uit Mexico dat die status heeft binnen de Europese Unie. Toch lopen er in Europa verschillende juridische procedures tegen bierbrouwer Heineken. De Tequila Regulatory Council – (Consejo Regulador del Tequila of CRT – een Mexicaanse toezichthouder) verwijt de bierbrouwer dat zij het woord tequila al jaren onrechtmatig en zonder toestemming van de Mexicaanse overheid gebruikt en dat zij van tequila – een Geografische Aanduiding – een geur- en smaakstof maakt voor het populaire Desperados-bier, een Heineken-merk. In 2020 startte Heineken zelf een onderzoeksprocedure bij de Europese Commissie wegens het vermeend opwerpen van handelsbelemmeringen door Mexico. De uitkomst van die procedure wordt op korte termijn verwacht.

Twee van de juridische procedures gingen al in 2017 van start: bij de rechtbank in Amsterdam en bij de rechtbank in Nanterre, Frankrijk. In die laatste zaak viel de uitspraak in het voordeel van het product tequila uit.

Procedure bij Europese Commissie

Medio 2020 startte Heineken via de European Brewers Association een onderzoeksprocedure bij de Europese Commissie tegen Mexico, waarbij de bierbrouwer het land verwijt ‘technische handelsbelemmeringen’ op te werpen. Aanleiding voor deze procedure was het besluit van de CRT in februari vorig jaar om de exportcertificaten van het bedrijf dat tequila produceert en exporteert naar een dochteronderneming van Heineken NV, op te schorten. De opschorting was in strikte overeenstemming met de functies van de CRT en standaarden van het land Mexico.

Steun van 40 organisaties

Bij de bekendmaking van de procedure schaarden maar liefst 40 belangenbehartigers uit de gedistilleerde drankensector en internationale organisaties die de belangrijkste Europese oorsprongsbenamingen vertegenwoordigen zich achter Mexico. Zo melden zich onder meer het Bureau National Interprofessioneel du Cognac, de Scotch Whisky Association, Origen España en het Consorzio Parmigiano Reggiano. Ook verschillende academische instellingen vroegen de Europese Commissie of zij als belanghebbende partij aan de procedure deel mochten nemen. Zoals de CRT stelt: een ongunstige uitspraak in dit onderzoek heeft grote gevolgen voor Mexico’s eerste Geografische Aanduiding en bovendien voor het systeem van bescherming en controle van geografische aanduidingen in het algemeen.

Vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico

Naar verwachting wordt de onderzoeksprocedure afgerond vóór de ondertekening van een nieuwe versie van de vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico, waarin de EU in het hoofdstuk over intellectuele eigendom verzoekt om erkenning en bescherming in Mexico van meer dan 340 oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen in de regio. De Mexicaanse autoriteiten – met name het Ministerie van Economische Zaken – hebben hun volledige steun betuigd aan tequila en zijn vastbesloten hun krachten te bundelen om deze icoon van de Mexicaanse identiteit te verdedigen en te zorgen voor de eerbiediging van het werk en de traditie van een sector die bestaat uit 163 tequila-producerende bedrijven en meer dan 19.000 agaveproducenten. Maar liefst 70.000 Mexicaanse gezinnen zijn van deze agro-industrie afhankelijk.

Beschermd in 55 landen

Tequila is momenteel beschermd in 55 landen, waaronder de Verenigde Staten, landen in Europa en het Verenigd Koninkrijk. In het Verenigd Koninkrijk is tequila sinds 2019 erkend als Geografische Aanduiding (GA). Ook is er een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning voor de bescherming van benamingen van gedistilleerde dranken tussen Mexico en het VK. Zo kan de consument er zeker van zijn dat het bij ieder glas tequila om een authentiek product gaat.