Zeeland culinir 3 : Fruitboerderij Remeeus en het Zeeuwse scharrelvarken

Twee Zeeuwse bedrijven die een natuurlijke productvetedeling en dito verbetering centraal stellen. Fruitboerderij Remeeus is gespecialiseerd in het duurzaam telen van aardbeien, frambozen, bramen, kersen en pruimen. Al deze producten worden geteeld in de kas, alleen de aardbei wordt ’s zomers ook buiten geteeld.

Hier werd gekozen voor het aardbei-ras Sonata, een zoete smaakvolle aardbei die op stellingen worden geteeld waardoor de vruchten vrij blijven van zand, wassen wordt overbodig zodat de vruchten hun heerlijke smaak volop behouden.

Ook de kersenteelt is speciaal met teelt onder glas, de enige teler op Zeeland die deze werkwijze toepast, in gans Nederland zijn er trouwens slechts een 20-tal telers die deze methode toepassen. Werkwijze die het voordeel biedt van een vroege oogst.

Gewasbeschermingsmiddelen worden weinig gebruikt temeer daar het bedrijf solitair staat in het landschap. Hierdoor is de besmettingskans vanuit andere bedrijven nihil, waar mogelijk en indien nodig wordt enkel van een biologische bestrijding gebruik gemaakt. Bovendien is Fruitboerderij Remeeus gestart met de toepassing van biologische meststoffen en grondverbeteraar.

Het Zeeuwse Scharrelvarken van de familie Stoutjesdijk houdt de varkens op stro in een nieuwe stal met buitenuitloop en volop daglicht en dit volgens een milieu- en diervriendelijke wijze. De staarten worden niet meer afgeknipt. Vader Stoutjesdijk paste in de jaren 70 de varkens aan de stal aan, de jonge generatie voerde een omgekeerde beweging uit en paste de stallen aan de varkens aan.

Een belangrijk deel van het voer wordt op het eigen akkerbouwbedrijf verbouwd, ook de mest van de varkens gebruiken ze op eigen land. Ook aan het milieu is gedacht,  de stallen zijn uitgerust met een biologisch-luchtwassysteem zodat de uitstoot van ammoniak met 70% wordt gereduceerd en de geur met 85%.