Een historische verbintenis:

PAYS D’OC IGP, een pionier in MVO in de wijnindustrie

 

De IGP Pays d’Oc, die zich sinds 2009 inzet voor duurzame zaken, is een pionier op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de wijnsector. Vandaag zijn 70% van de bedrijven geëngageerd. Om de complexiteit van de vele kwesties rond MVO in zijn geheel te ontzenuwen, werkt PAYS D’OC IGP aan 4 grondbeginselen: bestuur, milieu, maatschappij en economie. Hier volgt een nadere beschouwing van 2/4 pijlers van het CSR-programma van PAYS D’OC IGP.

Een pragmatische en weloverwogen aanpak

Sinds 2009 stelt de IGP Pays d’Oc op pragmatische wijze vragen aan de internationale markt. Gedurende 5 jaar werden 18.000 interviews met consumenten afgenomen om hun koopgewoonten in 5 landen (VS, Canada, Frankrijk, VK, Duitsland) te analyseren. Deze studie bracht consumentensegmenten aan het licht, voor een derde van de eco-burger-consumenten is de kans voor aankoop van een fles, maatschappelijk verantwoord geproduceerd, groter dan een gewone fles. De consumenten zeggen zelfs bereid te zijn er meer voor te betalen.

Een ander hoogtepunt onder de vele projecten die als belanghebbende zijn uitgevoerd, was de publicatie in 2016, met AFNOR-normalisatie, van de ISO 26000-gebruikersgids die is omgezet naar de wijnbouw- en wijnsector. Een van de belangrijkste MVO-uitdagingen voor de wijnsector: bijdragen tot de economische prestaties en de duurzaamheid van de bedrijven, de territoriale verankering van de bedrijven versterken, de natuurlijke hulpbronnen en het milieu (water, energie, biodiversiteit, landschappen, enz.) in stand houden, bijdragen tot de strijd tegen de klimaatverandering. De actoren van de IGP Pays d’Oc houden zich aan deze verbintenissen, altijd met het oog op vooruitgang voor de marktdeelnemers en niet op een gedwongen mars.

Een historisch betrokken sector

In 2012 is een diagnose van de percepties en verbintenissen van de IGP-ondernemingen van Pays d’Oc uitgevoerd om de collectieve kracht van hun goede praktijken te beoordelen. 129 ondernemingen gaven uiting aan hun gevoeligheid of hun voorbeeldfunctie. In die tijd vertegenwoordigden zij ongeveer 51.000 hectare wijngaarden en bijna 10.000 mannen en vrouwen. Dat was bijna 10 jaar geleden, toen duurzame ontwikkeling nog niet in de mode was en ook niet werd erkend. “Vandaag de dag zijn dergelijke praktijken gewoon een toegang tot de markt, en dus een verwachting van de consument. Het is een eis van de distributiesector geworden, die de overgang naar een wijnbouw met respect voor sociale en milieuaspecten onvermijdelijk heeft versneld”, zegt Florence Barthés, algemeen directeur van de IGP Pays d’Oc.

Een verantwoordelijke economische leider: 70% van de bedrijven heeft zich geëngageerd met 4356 milieu- en maatschappelijke certificeringen die in 2019/2020 zijn afgegeven.

Individueel of collectief blijven de coöperatieve wijnhuizen, de particuliere wijnhuizen en de handelaren van de IGP Pays d’Oc zich inzetten voor milieuvriendelijke (biologische, Demeter, Biodivin, HVE, Iso 14001) en maatschappelijke wijnbenaderingen (Terra Vitis, Agriconfiance, Vignerons engagés RSE). Volgens de gegevens voor 2019/2020 van de officiële instanties van deze 8 labels, werden in Languedoc-Roussillon 4356 certificeringen afgegeven.

Van de 1 800 BGA-ondernemers in het Pays d’Oc is bijna 70% geëngageerd. Tussen biologische (80 miljoen flessen), HVE (200 miljoen flessen) en Terra Vitis (80 miljoen flessen) zijn nu 360 miljoen flessen IGP Pays d’Oc geëngageerd. Elke aanpak, ongeacht het label of de certificering, is een stap voorwaarts om deel uit te maken van een opwaartse spiraal. Om het wijnaanbod te consolideren, heeft de Franse leider in wijnen met een beschermde geografische aanduiding een systeem opgezet voor de follow-up en de controle van contracten in bulk voor wijnen met een groen label. De IGP “Pays d’Oc” zet zich ook in om jonge landbouwers te helpen bij de aanleg van hun eigen wijngaarden dankzij een aanplantpremie die door de Conseil régional d’Occitanie wordt gesteund. Een zeer verantwoorde aanpak in een tijd waarin 60% van de wijngaarden geen kopers heeft.

“We kunnen zeer trots zijn op onze wijnindustrie in Occitanië. Het is zeer actief en heeft zichzelf altijd in vraag weten te stellen en vooruit te gaan door te innoveren”, zegt Jacques GRAVEGEAL, voorzitter van INTER OC.

MVO ? Duurzame ontwikkeling? Begrijp het allemaal met Linda Filone, de MVO-manager van de Interprofessionele IGP Pays d’Oc:

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is ons instrument om te komen tot duurzame ontwikkeling met economische, sociale en milieupijlers. MVO gaat zo ver als het bedrijf gaat. Het is ook gezond verstand, welwillendheid en ethiek. Zij herinnert ook aan een belangrijke context: “Het is het maatschappelijk middenveld dat aan de basis ligt van MVO. De consumenten hebben gevraagd om een kader voor duurzame ontwikkeling op te zetten”.